Władze

Zarząd

Zbigniew Kotlarek

Prezes Zarządu

Janusz Bohatkiewicz

Wiceprezes Zarządu

Igor Ruttmar

Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Tabor

Wiceprezes Zarządu

Aleksandra Cybulska

Członek Zarządu

Waldemar Królikowski

Członek Zarządu

Leszek Rafalski

Członek Zarządu

Marek Rytlewski

Członek Zarządu

Joanna Żukowska Członek ZarząduKomisja Rewizyjna


Dariusz Skowroński

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Lesław Kmieć

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Kamila Chudzik

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Małgorzata Drozdżyńska - Dudzińska

Członek Komisji Rewizyjnej

Dariusz Sieluk

Członek Komisji Rewizyjnej