III Lubelskie Forum Drogowe: Puławski węzeł drogowy

Odbyła się

Tematami przewodnimi konferencji będą: funkcjonowanie puławskiego węzła drogowego w perspektywie zbliżającego się ukończenia realizacji dojazdu do mostu na Wiśle na obwodnicy Puław, współdziałanie różnych szczebli administracji w realizacji inwestycji pełniących ważne funkcje komunikacyjne oraz zadania administracji drogowej w poprawianiu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym szczególnie współpraca z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej.

Miejsce: Pałac Czartoryskich, Puławy ul. Czartoryskich 8 i hotel "Sybilla" (dawniej IUNG),al. Królewska 17


Program:

5 kwietnia (czwartek)

12:00 Sesja I inauguracyjna (Pałac Czartoryskich)

otwarcie konferencji - Zbigniew Kotlarek prezes PKD, Mirosław Czech dyrektor Oddziału GDDKiA w Lublinie (5')

Przywitanie gości - Piotr Banach, przewodniczący Regionu Lubelskiego PKD (5')

Wystąpienia gości honorowych: Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka i Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego

Znaczenie inwestycji drogowych dla rozwoju Puław, życia gospodarczego i warunków życia mieszkańców - Janusz Grobel prezydent Puław (25')

Inwestycje w ramach PBDK 2014-2023, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy budowy drogi S12 - Mirosław Czech dyrektor Oddziału GDDKiA w Lublinie (25')

Inwestycje na drogach wojewódzkich, w tym rozbudowa drogi 801 - Paweł Nakonieczny członek Zarządu woj. lubelskiego (20')

Inicjatywa opracowania monografii drogownictwa Lubelszczyzny na 200-lecie administracji drogowej na ziemiach polskich - Władysław Rawski, wiceprezes Zarządu Krajowego SITK RP, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej PKD (20')

Uroczystość wręczenia honorowego wyróżnienia "Zasłużony Drogowiec Lubelskiego"

14:00 obiad

15:00 sesja II Budowa obwodnicy Puław - od projektu do realizacji

Dlaczego łącznik a nie odcinek drogi ekspresowej? Krótka historia inwestycji na obwodnicy Puław - Zbigniew Szepietowski, Janusz Wójtowicz, Oddział GDDKiA w Lublinie (25')

Wyzwania realizacyjne podczas realizacji inwestycji - Krzysztof Waśko Energopol Szczecin,

Dojazdy do obwodnicy i przewidywane zmiany potoków ruchu na ulicach Puław po oddaniu do użytku łącznika S12 - Wiesław Stolarski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Puławach

dyskusja

16:20 przerwa kawowa

16:40 sesja III Innowacyjne drogownictwo

Wpływ wahań ruchu drogowego na drogach o charakterze rekreacyjnym na poziom hałasu drogowego - mgr inż. Marcin Dębiński, dr inż. Janusz Bohatkiewicz Politechnika Lubelska (20')

Wykorzystanie warstw kruszywa stabilizowanych georusztem heksagonalnym w procesie optymalizacji nawierzchni - mgr inż. Piotr Mazurowski Tensar (20')

Badania hałasu dla wybranych dylatacji mostowych - mgr inż. Michał Jukowski, dr inż. Janusz Bohatkiewicz Politechnika Lubelska

Droga gminna o nawierzchni betonowej: inwestycja i jej efekty - Grzegorz Kapica, burmistrz Józefowa n/Wisłą (20')

Trwałe nawierzchnie betonowe jako rozwiązanie dla dróg lokalnych - Marek Surowiec Cement Ożarów (20')

Węzeł drogowy typu odwrócone karo - analiza możliwości zastosowania innowacyjnego rozwiązania w Lublinie - mgr inż. Piotr Wójcik, absolwent specjalności Drogi, Mosty i Ekoinfrastruktura Politechniki Lubelskiej (20')

19:30 uroczysta kolacja (hotel Sybilla)

6 kwietnia (piątek)

9:00 - 10:30wycieczka techniczna: przejazd placem budowy łącznika S12 koło Puław

11:00 sesja IV Bezpieczne drogi (miejsce: hotel Sybilla, al. Królewska 17)

Efekty wojewódzkiego programu poprawy brd po 3 latach funkcjonowania - Michał Zdun dyrektor Departamentu Polityki Transportowej i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego woj. lubelskiego (20')

Systemy barier szybkorozbieralnych w praktyce działania służb ratowniczych - Jacek Pasikowski, ProWerk (30')

Współdziałanie zarządcy dróg krajowych ze służbami ratowniczymi - Norbert Wyrwich dyrektor Departamentu Zarządzania Siecią Dróg Krajowych GDDKiA (20')

Infrastruktura drogowa, w tym urządzenia brd a warunki działania służb ratowniczych - bryg. Zenon Pisiewicz, naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie (20')

"Miasteczko holenderskie" w Puławach po latach: ocena projektu i jego efektów - dr inż. Janusz Bohatkiewicz, Politechnika Lubelska, EKKOM (25')

Integracja systemów zarządzania drogą a bezpieczeństwo ruchu drogowego - Krzysztof Zwolan, zastępca dyrektora Oddziału GDDKiA w Lublinie ds. zarządzania drogami i mostami (20')

14:00 obiad, zakończenie konferencji


Warunki:

Opłata za udział w Forum wynosi:


A: Z jednym noclegiem:

750 zł z VAT - w pokoju 2-osobowym (650 zł z VAT dla członków Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy)

lub

850 zł z VAT - w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

  • jeden nocleg w Hotelu Sybilla (d.IUNG) (05/06.04.2018) ze śniadaniem,
  • udział w Forum w dniach 05-06.04.2018,
  • materiały konferencyjne,
  • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 05.04.2018,
  • serwis kawowy i obiad w dn. 06.04.2018


B: Bez noclegu: 600 zł z VAT

Opłata ta obejmuje:

  • udział w Forum w dniach 05-06.04.2018,
  • materiały konferencyjne,
  • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 05.04.2018,
  • serwis kawowy i obiad w dn. 06.04.2018

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Liczba pokoi jednoosobowych ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 a kończy o 12:00 dnia kolejnego. Pokoje będą udostępniane wcześniej w miarę możliwości hotelu.

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 27 marca 2018 r. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów).

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 29 marca 2018r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

W przypadku, gdy uczestnik konferencji potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji "Drukuj" po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.


Relacja:

Obwodnica dla Puław: blisko, coraz bliżej...

Funkcjonowanie puławskiego węzła drogowego po mającym wkrótce nastąpić ukończeniu drugiego etapu budowy północnej obwodnicy miasta, stanowiącej jednocześnie część przyszłej drogi S12 było głównym tematem III Lubelskiego Forum Drogowego, które obradowało w Puławach.

Układ komunikacyjny Puław mocno utrudniał sprawne funkcjonowanie miasta jako węzła komunikacyjnego w układzie komunikacji regionalnej, krajowej i międzynarodowej - stwierdził prezydent miasta Janusz Grobel, przedstawiając obecna sytuację transportową miasta. Jego promienisty kształt sprawiał, że na wszystkich pięciu kierunkach: (tj. Radomia, Warszawy przez Dęblin, Warszawy przez Żyrzyn, Lublina i Opola Lubelskiego) ruch prowadzony był przez centrum miasta. Wszystkie główne drogi tam się spotykały i nie było możliwości odciążenia centrum miasta od ruchu pojazdów, a zwłaszcza bardzo uciążliwych pojazdów ciężarowych.

W 1998 roku powstała koncepcja programowa budowy drugiej przeprawy przez Wisłę i północnej obwodnicy Puław - przypomniał Janusz Wójtowicz z Oddziału GDDKiA w Lublinie. Nowy most, wraz z fragmentem obwodnicy liczącym 12 km, został oddany do użytku w 2008 roku. Dla kompleksowej poprawy warunków ruchowych niezbędna byłą realizacja drugiego etapu obwodnicy i doprowadzenie jejdo węzła „Kurów Zachód” na połączeniu z będącą w realizacji drogą ekspresową S17 Warszawa – Lublin.

Dobiegający końca (z paromiesięcznym opóźnieniem, spowodowanym warunkami atmosferycznymi) kontrakt realizuje konsorcjum w składzie: Energopol Szczecin i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Zwoleniu. Jego przedstawiciele obszernie przedstawili szczegóły przebiegu budowy i techniczne ciekawostki związane z budową.

Uczestnicy konferencji w drugim dniu mieli okazję - w ramach wycieczki technicznej - przejechać blisko 12-kilometrowy kończony odcinek i przekonać się o postępie prac. Robót nawierzchniowych zostało jeszcze sporo, ale wykonawcy twierdzą, że na początek wakacji główny ciąg drogi będzie przejezdny.

Wspomniana wycieczka obejmowała również odwiedzenie osiedla Włostowice, gdzie zrealizowano projekt "miasteczka holenderskiego" czyli kompleksowego uspokojenia ruchu, z zastosowaniem rozwiązań sprawdzonych w Holandii. Uspokojenie ruchu na drodze wojewódzkiej i przyległych do niej drogach gminnych znacznie podniosło bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz poprawiło płynność ruchu - poinformował dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Puławach Wiesław Stolarski. Choć od budowy minęło już ponad 8 lat, do tej pory nie notuję się tam wypadów drogowych, a kolizji jest bardzo niewiele.

Zapoznanie się w terenie z funkcjonowaniem "miasteczka" było dobrym wprowadzeniem do obrad drugiego dnia konferencji, które dotyczyły kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego, a zwłaszcza współpracy zarządców dróg z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej. O porozumieniu podpisanym niedawno przez GDDKiA a Komenda Główną PSP mówili: Dyrektor Departamentu Zarządzania Drogami i Mostami GDDKiA Norbert Wyrwich i Jarosław Hamaluk z Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie. Jacek Pasikowski z firmy Prowerk przedstawił rozwiązania systemów barier szybkorozbieralnych, ułatwiających służbom ratowniczym dojazd do miejsca zdarzenia. Uczestnicy konferencji mogli m.in. zobaczyć film z ćwiczeń strażaków rozbierających takie bariery na poligonie szkoleniowym w Lublinie. Firm Prowerk ufundowała tam odcinki szkoleniowe z takimi barierami.

Konferencja odbyła się w dniach 5-6 kwietnia w Pałacu Czartoryskich w Puławach. Jej współorganizatorami byli: miasto Puławy oraz Katedra Dróg i Mostów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Partnerami Forum były firmy: Energopol Szczecin, Prowerk, Tensar i Cement Ozarów.


Polecane konferencje

Za 4 dni

Jakość nawierzchni betonowych: specyfikacje i praktyka

Po webinarium z 26 maja zapraszamy na kolejne wydarzenie na temat dróg betonowych - kolokwium „Jakość nawierzchni betonowych: specyfikacje i praktyka”.

Odbyła się

Nawierzchnie betonowe: wymagania projektowe i realizacyjne

Zapraszamy na webinarium poświęcone projektowaniu i wykonawstwu nawierzchni betonowych, w tym specyficznym problemom związanym z oceną wykonanych robót i warunkami ich odbioru. Udział jest bezpłatny

Odbyła się

Nawierzchnie asfaltowe w perspektywie neutralności emisyjnej i gospodarki obiegu zamkniętego – wykorzystanie destruktu asfaltowego

Celem kolokwium jest przegląd wiedzy na temat możliwości technicznych i prawnych stosowania destruktu i wypracowanie wniosków w celu zmiany niekorzystnych interpretacji przepisów.