IV POMORSKIE FORUM DROGOWE

Odbyła się

Polski Kongres Drogowy po raz czwarty organizuje Pomorskie Forum Drogowe. Konferencja odbędzie się w dniach 19-21 października 2021r. W tym roku będzie Forum będzie poświęcone tematyce utrzymania. Współorganizatorem wydarzenia jest Ogólnopolska Izba Gospodarzcza Drogownictwa.

Utrzymanie dróg staje się jednym z kluczowych zadań każdego zarządcy. Coraz szybciej rosnąca sieć dróg oraz oczekiwania kierowców co do jakości podróży powodują, że zadania te są priorytetem. Dzięki nowym technologiom oraz coraz nowocześniejszemu sprzętowi działania te są coraz bardzie efektywne. Podczas Form będziemy szukać odpowiedzi na pytanie jakie sposoby i modele utrzymania są najskuteczniejsze i czy możliwe jest wykorzystanie nowych technologii i sposobów na prace utrzymaniowe. Ważnym elementem jest dyskusja temat bezpieczeństwa podczas prowadzenia prac utrzymaniowych i remontowych zarówno myśląc o uczestnikach ruchu drogowego, ale także pracownikach wykonujących te prace. Temat ten także będzie elementem naszego spotkania. Konferencja jest kierowana do zarządców dróg na każdym poziomie, przedstawicieli firm wykonujących prace utrzymaniowe, a także dostawców sprzętu.


Program:

Program:

19 października

18:30 – 22:00 Kolacja

20 października

10:00-10:30 Sesja inauguracyjna

Uroczyste otwarcie konferencji oraz przemówienia zaproszonych gości

 • Zbigniew Kotlarek, Prezes PKD
 • Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
 • Barbara Dzieciuchowicz, Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa
 • Tomasz Żuchowski, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
 • Zbigniew Tabor, Przewodniczący Konwentu Dyrektorów Dróg Wojewódzkich
 • Mariusz Ożarek, Konwent Dyrektorów Dróg Powiatowych, ZDP Słupsk
 • 10:30 -12:00 Panel I – Utrzymanie dróg i mostów

  Zagadnienia kluczowe:

  ○ Standardy utrzymania i ich optymalizacja

  ○ Środki na utrzymanie i oszczędności

  ○ Trudności realizacyjne - czas, metody planowania

  Paneliści: Anita Oleksiak Dyrektor GDDKiA O/Gdańsk, Katarzyna Węgrzyn-Madeja ZDW Kraków, Mariusz Ożarek ZDP Słupsk, Przemysław Klonowski Prezydent OIGD , Grzegorz Marcinkowski, Członek Zarządu Saferoad Grawil

  Moderacja: Tadeusz Suwara

  11:30 – 12:00 Pytania i odpowiedzi

  12:00 - 12:15 Przerwa kawowa

  12:15 - 13:30 Sesja I - Utrzymanie dróg i mostów w XXI w.

  12:15-12:30 Utrzymanie dróg - stan aktualny i perspektywy, źródła finansowania, Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

  12:30-12:45 Utrzymanie sieci dróg krajowych – szanse i zagrożenia, Prezydent OIGD Przemysław Klonowski

  12:45-13:00 Efektywne zarządzanie utrzymaniem, Adam Zofka, IBDiM

  13:00-13:15 Utrzymanie dróg oraz mostów w systemie Wytycznych i Standardów, Janusz Bohatkiewicz, Polski Kongres Drogowy

  13:15- 13:30 Pytania i odpowiedzi

  13:30 -14:30 Lunch

  14:30 – 15:30 Panel II - Zasoby, innowacje, diagnostyka w utrzymaniu dróg i mostów

  Zagadnienia kluczowe:

  ○ Dostępność zasobów – ludzie, sprzęt, materiały

  ○ Innowacje procesowe, materiałowe i sprzętowe,

  ○ Diagnostyka dróg i obiektów inżynierskich

  Paneliści: Maciej Radzikowski GDDKIA Departament Technologii Budowy Dróg , Tomasz Mechowski IBDiM, Grzegorz Senftleben Zaberd OIGD, Tomasz Wojsz Heller Consult, Zbigniew Tabor ZDW Katowice, Krzysztof Żółtowski, Politechnika Gdańska

  Moderacja: Dr inż. Aleksander Zborowski, TPA

  15:30- 15:45 Przerwa kawowa

  15:45 – 17:15 Sesja II - Zasoby, innowacje, diagnostyka w utrzymaniu dróg i mostów

  15:45-16:00 Wymagania przetargowe odnośnie zasobów a realia rynkowe, Grzegorz Senftleben, Zaberd, OIGD

  16:00-16:15 Nowe podejście GDDKiA do umów utrzymaniowych, Anita Oleksiak, Dyrektor GDDKiA O/Gdańsk

  16:15-16:30 Aktualne problemy w utrzymaniu drogowych obiektów mostowych, Krzysztof Żółtowski, Politechnika Gdańska

  16:30-16:45 Lokalizowanie zawilgoceń w nawierzchniach drogowych metodą georadarową, Małgorzata Ruszczak, TPA

  16:45-17:00 Gripfibre – prosty sposób na utrzymanie nawierzchni w wysokim standardzie wraz z poprawą właściwości akustycznych, dr inż. Wojciech Sorociak, Eurovia, Politechnika Śląska

  17:00-17:15 Pytania i odpowiedzi

  20:00 Kolacja

  21 października

  10:00 – 11:00 Panel III - Bezpieczeństwo podczas prac utrzymaniowych i remontowych na drogach

  Zagadnienia kluczowe:

  ○ Określenie zagrożeń

  ○ Sposób zabezpieczenia prac

  ○ Sposób realizacji prac

  ○ Komunikacja z użytkownikami drogi

  Paneliści: GITD, mł. insp. Tadeusz Kluziak - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku, Grzegorz Bagiński SafeRoad , Paweł Słomiński Intertoll Polska Sp. z o.o., Kazimierz Jamroz Politechnika Gdańska, Sebastian Kwiatkowski Radio Gdańsk

  Moderacja: Robert Marszałek

  11:00 – 11:15 Pytania i odpowiedzi

  11:15-11:30 Przerwa kawowa

  11:30– 13:00 Sesja III Bezpieczeństwo podczas prac utrzymaniowych i remontowych na drogach

  11:30-11:45 Zagrożenia użytkowników dróg i pracowników na obszarze robót drogowych oraz metod eliminacji tych zagrożeń, Kazimierz Jamroz, Marcin Budzyński, Łukasz Jeliński, Anna Gobis. Politechnika Gdańska, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej

  11:45-12:00 Aktualne trendy w zabezpieczeniu robót drogowych na drogach szybkiego ruchu, na przykładzie autostrady A1 Rusocin – Toruń, Paweł Słomiński, Intertoll Polska Sp. z o.o.

  12:00-12:15 Ryzyko, czas, koszt - innowacje dla oznakowania tymczasowego, Zdzisław Dąbczyński, WIMED

  12:15-12:30 Realizacja robót kontaktowych pod ruchem przykładzie A1, Grzegorz Zbierański, Budimex

  12:30-12:45 Urządzenia BRD, z funkcją pasywnego bezpieczeństwa, do zabezpieczania robót prowadzonych w pasie drogowym, Grzegorz Bagiński, SafeRoad

  12:45-13:00 Hybrydowe urządzenia energochłonne oraz zasady ich stosowania na obiektach drogowych. Łukasz Jeliński, Kazimierz Jamroz, Marcin Budzyński, Anna Gobis. Stanisław Burzyński, Dawid Bruski Politechnika Gdańska, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej oraz Grzegorz Bagiński Saferoad

  13:00-13:15 Pytania i odpowiedzi

  13:15-13:30 Podsumowanie konferencji

  13:30 – 14:30 Lunch


  Warunki:

  Opłata za udział w Forum wynosi:

  1150 zł plus VAT

  Opłaty te obejmują:

  • udział w Forum w dniach 19-21.10.2021,
  • materiały konferencyjne,
  • kolację w dn. 19.10.2021,
  • serwis kawowy, obiad w dn. 20.10.2021,
  • uroczystą kolację w dn. 20.10.2021,
  • serwis kawowy i obiad w dn. 21.10.2021.

  * opłaty nie obejmują noclegu oraz opłaty parkingowej

  B. Dla członków PKD (zwyczajnych i wspierających):

  1050 zł plus VAT

  Opłaty te obejmują:

  • udział w Forum w dniach 19-21.10.2021,
  • materiały konferencyjne,
  • kolację w dn. 19.10.2021,
  • serwis kawowy, obiad w dn. 20.10.2021,
  • uroczystą kolację w dn. 20.10.2021,
  • serwis kawowy i obiad w dn. 21.10.2021.

  * opłaty nie obejmują noclegu oraz opłaty parkingowej


  Konferencja odbędzie się w hotelu Scandic Gdańsk, Podwale Grodzkie 9, 80-895 Gdańsk


  C. Udział on-line:

  700 zł plus VAT

  550 zł plus VAT dla członków PKD

  Opłata ta obejmuje:

  • dwa dni merytoryczne, możliwość zadawania pytań prelegentom
  • materiały konferencyjne (przesłane pocztą elektroniczną)


  Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. Stawka VAT na usługi konferencyjne wynosi 23%, jednakże w przypadku, gdy udział opłacany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, możliwe jest zwolnienie z podatku VAT. W celu uzyskania zwolnienia należy przesłać oświadczenie (link) na adres biuro@kongresdrogowy.pl. Brak oświadczenia będzie skutkował doliczeniem 23% VAT do ceny netto podanej w niniejszej ofercie.

  Zgłoszenia udziału w Forum będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do dn. 12 października 2021r. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 15 października 2021 r. Odroczenie płatności jest możliwe - po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

  W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 12 października 2021 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

  W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji "Drukuj" po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

  Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz zapoznanie się i akceptację zasad przetwarzania danych osobowych.
  Dane organizatora i podmiotu przetwarzającego dane osobowe wyłącznie na potrzeby organizacji Konferencji:
  Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa tel.: 605 200 214 Rachunek bankowy do wpłat: Alior Bank S.A.:77 2490 0005 0000 4520 9168 6331.


  Partnerzy:


  Patroni:

  • Współorganizator Forum

  • Patronat honorowy

  • Patronat honorowy - Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich

  • Patronat honorowy - Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych

  Polecane konferencje

  Odbyła się

  VII MISTRZOSTWA POLSKI DROGOWCÓW W PIŁCE SIATKOWEJ

  Giżycko

  Od 2017 roku oficjalne mistrzostwa Polski tej kategorii zawodowej, uznawane przez PZPS. Biorą w nich udział drużyny reprezentujące jednostki administracji drogowej i firmy tej branży.

  Odbyła się

  Dobre praktyki i nowe rozwiązania

  Trzecie, ostanie kolokwium w cyklu kolokwiów NAWIERZCHNIE BETONOWE- ISTOTNE ZAGADNIENIA BUDOWY I PROJEKTOWANIA

  Zapisz się

  IV MIĘDZYNARODOWE FORUM TUNELOWE

  Polski Kongres Drogowy po raz czwarty organizuje Międzynarodowe Forum Tunelowe. Konferencja odbędzie się w dniach 1-3 lutego 2022r. we Wrocławiu.