IV POMORSKIE FORUM DROGOWE

Zapisz się

Polski Kongres Drogowy po raz czwarty organizuje Pomorskie Forum Drogowe. Konferencja odbędzie się w dniach 19-21 października 2021r. W tym roku będzie Forum będzie poświęcone tematyce utrzymania. Współorganizatorem wydarzenia jest Ogólnopolska Izba Gospodarzcza Drogownictwa.

Utrzymanie dróg staje się jednym z kluczowych zadań każdego zarządcy. Coraz szybciej rosnąca sieć dróg oraz oczekiwania kierowców co do jakości podróży powodują, że zadania te są priorytetem. Dzięki nowym technologiom oraz coraz nowocześniejszemu sprzętowi działania te są coraz bardzie efektywne. Podczas Form będziemy szukać odpowiedzi na pytanie jakie sposoby i modele utrzymania są najskuteczniejsze i czy możliwe jest wykorzystanie nowych technologii i sposobów na prace utrzymaniowe. Ważnym elementem jest dyskusja temat bezpieczeństwa podczas prowadzenia prac utrzymaniowych i remontowych zarówno myśląc o uczestnikach ruchu drogowego, ale także pracownikach wykonujących te prace. Temat ten także będzie elementem naszego spotkania. Konferencja jest kierowana do zarządców dróg na każdym poziomie, przedstawicieli firm wykonujących prace utrzymaniowe, a także dostawców sprzętu.


Program:

19 października

Lunch

Sesja inauguracyjna - Uroczyste otwarcie konferencji oraz przemówienia zaproszonych gości

Sesja I Bezpieczeństwo podczas prac utrzymaniowych i remontowych na drogach

Kolacja

20 października

Sesja II Zasady utrzymania dróg publicznych - autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe

Sesja III Zasady utrzymania dróg publicznych - drogi samorządowe

Lunch

Sesja IV Sprzęt do utrzymania dróg

Sesja V Wyposażenie dróg – wypływ na utrzymanie

Kolacja

21 października

Sesja VI Innowacje w utrzymaniu dróg

Lunch


Warunki:

Opłata za udział w Forum wynosi:

1150 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniach 19-21.10.2021,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 19.10.2021,
 • kolację w dn. 19.10.2021,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 20.10.2021,
 • uroczystą kolację w dn. 20.10.2021,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 21.10.2021.

* opłaty nie obejmują noclegu oraz opłaty parkingowej

B. Dla członków PKD (zwyczajnych i wspierających):

1050 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniach 19-21.10.2021,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 19.10.2021,
 • kolację w dn. 19.10.2021,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 20.10.2021,
 • uroczystą kolację w dn. 20.10.2021,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 21.10.2021.

* opłaty nie obejmują noclegu oraz opłaty parkingowej


Konferencja odbędzie się w hotelu Scandic Gdańsk, Podwale Grodzkie 9, 80-895 Gdańsk


C. Udział on-line:

700 zł plus VAT

550 zł plus VAT dla członków PKD

Opłata ta obejmuje:

• dwa dni merytoryczne, możliwość zadawania pytań prelegentom
• materiały konferencyjne (przesłane pocztą elektroniczną)


Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. Stawka VAT na usługi konferencyjne wynosi 23%, jednakże w przypadku, gdy udział opłacany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, możliwe jest zwolnienie z podatku VAT. W celu uzyskania zwolnienia należy przesłać oświadczenie (link) na adres biuro@kongresdrogowy.pl. Brak oświadczenia będzie skutkował doliczeniem 23% VAT do ceny netto podanej w niniejszej ofercie.

Zgłoszenia udziału w Forum będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do dn. 12 października 2021r. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 15 października 2021 r. Odroczenie płatności jest możliwe - po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 12 października 2021 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji "Drukuj" po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz zapoznanie się i akceptację zasad przetwarzania danych osobowych.
Dane organizatora i podmiotu przetwarzającego dane osobowe wyłącznie na potrzeby organizacji Konferencji:
Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa tel.: 605 200 214 Rachunek bankowy do wpłat: Alior Bank S.A.:77 2490 0005 0000 4520 9168 6331.


Partnerzy:

 • Współorganizator Forum


Patroni:

 • Patronat honorowy

 • Patronat honorowy - Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich

Polecane konferencje

Zapisz się

VII Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

Tematem konferencji są Drogi Przyszłości. Spróbujemy zastanowić się, co możemy zrobić, by infrastruktura drogowa rozwijała się w sposób zrównoważony, będąc jednocześnie przyjazna dla rowerzystów i niechronionych użytkowników ruchu.

Odbyła się

SZCZELINY I POŁĄCZENIA

DRUGIE KOLOKWIUM Z CYKLU:

„ NAWIERZCHNIE BETONOWE - ISTOTNE ZAGADNIENIA BUDOWY I PROJEKTOWANIA”

Zapisz się

VII MISTRZOSTWA POLSKI DROGOWCÓW W PIŁCE SIATKOWEJ

Giżycko

Od 2017 roku oficjalne mistrzostwa Polski tej kategorii zawodowej, uznawane przez PZPS. Biorą w nich udział drużyny reprezentujące jednostki administracji drogowej i firmy tej branży.