VII MISTRZOSTWA POLSKI DROGOWCÓW W PIŁCE SIATKOWEJ

Odbyła się

Organizatorami Mistrzostw Polski Drogowców w Piłce Siatkowej są Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy i Fundacja Huberta Jerzego Wagnera.

Termin rozgrywania turnieju: 19-21 listopada 2021 roku.

Miejsce rozgrywania turnieju oraz zakwaterowania:

COS Giżycko, ul. Moniuszki 22, www.gizycko.cos.pl

1. W zawodach mogą brać udział pracownicy administracji drogowej oraz firm i instytucji branży drogowej, niebędący zawodnikami siatkarskich lig studenckich/zawodowych. Spełnienie tego warunku potwierdza kierownik jednostki zgłaszającej drużynę. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych przez uczestników danych i wykluczenia z zawodów osób, które uzna za niespełniające kryteriów.

2. Dopuszcza się zgłaszanie udziału w turnieju przez drużyny kombinowane, w skład których wchodzą osoby z różnych firm lub jednostek administracji drogowej. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest uczestnictwo w zawodach osób niezwiązanych z branżą drogową - każde odstępstwo należy zgłosić wcześniej Organizatorowi , który zdecyduje o ewentualnym dopuszczeniu do rozgrywek. Naruszenie tej zasady może skutkować dyskwalifikacją zawodników, walkowerem aż do dyskwalifikacji drużyny w szczególnie rażących przypadkach.

3. Organizator może konsultować decyzje w sprawach odstępstw z kapitanami/koordynatorami pozostałych drużyn. Ostateczna decyzja Organizatora będzie dla drużyny wiążąca.


Program:

Harmonogram turnieju:

Piątek, 19 listopada 2021:

Do 16:30 - rejestracja uczestników, odbiór pakietów startowych, zakwaterowanie, (RECEPCJA COS)

16:30 – otwarcie biura zawodów (HALA COS)

17:15 – obowiązkowa odprawa kapitanów drużyn (BIURO ZAWODÓW, HALA COS)

18:00-22:30 - mecze grupowe (HALA COS)

20:00-23:00 - kolacja (RESTAURACJA OKRĄGLAK)

Sobota, 20 listopada 2021:

7:30-9:30 – śniadanie (RESTAURACJA OKRĄGLAK)

9:00-13:00 – mecze grupowe, II faza rozgrywek

13:00-15:30 – obiad (nie będzie dedykowanej przerwy, zespoły idą na obiad w przerwie swoich meczów) (RESTAURACJA OKRĄGLAK)

15:00-18:00 – mecze II fazy (HALA COS)

18:00 - 20:00 - mecze finałowe, uroczyste zakończenie Mistrzostw, wręczenie nagród (HALA COS)

20:30 – 5:00 kolacja integracyjna (RESTAURACJA OKRĄGLAK)

Niedziela, 21 listopada 2021:

9:00-11:30 – śniadanie (RESTAURACJA OKRĄGLAK)

11:30-14:30 – wyjazd uczestników

System rozgrywek zostanie określony po ustaleniu ostatecznej liczby drużyn biorących udział w Mistrzostwach. Losowanie grup (online) odbędzie się w tygodniu poprzedzającym zawody. Koordynatorzy/kapitanowie drużyn zostaną powiadomieni o terminie i miejscu losowania.

Uczestniczy dojeżdżają na Mistrzostwa oraz ubezpieczają się we własnym zakresie.

Podczas Mistrzostw obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu na Hali Sportowej (dotyczy również kibiców na trybunach).


Warunki:

Opłata za udział w zawodach wynosić będzie w 2021 roku 900 zł netto od osoby i obejmie:

 • dwa noclegi,
 • opłatę miejscową,
 • wyżywienie:
 • kolację w dn. 19.11.2021 r.
 • śniadanie, serwis kawowy całodzienny, obiad i uroczystą kolację w dn. 20.11.2021 r.
 • śniadanie w dn. 21.11.2021 r.
 • pamiątkowe T-shirty dla wszystkich uczestników
 • dyplomy dla wszystkich zawodników
 • medale i puchary dla 3 najlepszych drużyn
 • nagrody indywidualne dla najlepszych zawodników
 • dostęp do hali sportowej– trzy sektory do piłki siatkowej w dniach 19-21.11.2021,
 • opiekę medyczną – 19-21.11.2021,
 • obsługę sędziowską – 19-21.11.2021,
 • sprzęt potrzebny do rozegrania Mistrzostw
 • W spornych sytuacjach decyduje Sędzia Główny zawodów.

  9. Każda drużyna może liczyć: minimalnie 6 zawodników, a maksymalnie 13 zawodników + trenera.

  10. W każdej drużynie musi grać (to znaczy stale przebywać na boisku) przynajmniej jedna kobieta.

  11. Boiska mają wymiary: 9x18 m, siatka jest na wysokości 2,43m, mecze dwusetowe do 15 punktów +tie-break.

  12. Termin zgłaszania drużyn:

  A. do 31 sierpnia 2021r. - deklaracje udziału drużyny oraz ich maksymalnej przewidywanej liczebności (w imieniu instytucji zgłoszenia dokonuje kapitan/koordynator drużyny). Zgłoszenie następuje przez dostępny na stronie www.kongresdrogowy.pl formularz online bądź mailem na adres: biuro@kongresdrogowy.pl.

  Jeśli deklarowana liczba drużyn / zawodników przekroczy możliwości techniczne ośrodka w Giżycku, w październiku 2021 zostanie przeprowadzony turniej eliminacyjny. O miejscu i terminie eliminacji Organizator powiadomi zgłoszone drużyny (na podane w deklaracjach adresy e-mail) najpóźniej do 11 września 2021r.

  B. do 29 października 2021 r. - zgłoszenia składu drużyny poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia (wg wzoru przekazanego przez Organizatora).

  Dane wymagane w zgłoszeniu zawodników:

 • imię i nazwisko,
 • nazwa instytucji
 • zajmowane stanowisko,
 • staż pracy u bieżącego pracodawcy,
 • wzrost,
 • wiek,
 • rozmiar koszulki.
 • Zgodność danych ze stanem faktycznym poświadcza kierownik jednostki zgłaszającej.

  Przyjmowanie zgłoszeń kibiców będzie możliwe po ostatecznym potwierdzeniu liczebności drużyn, tj, po 2 listopada 2021r.

  Dane wymagane w zgłoszeniu kibiców:

 • imię i nazwisko,
 • nazwa instytucji ,
 • rozmiar koszulki.
 • Wpłaty za udział należy wnosić na konto Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy: Alior Bank S.A. 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 5 listopada 2021 r.

  Zgłoszenie drużyny do Mistrzostw Polski Drogowców Piłki Siatkowej oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora i podmioty, którym zleci on wykonanie usług związanych z prawidłowym przeprowadzeniem turnieju oraz akceptację i zastosowanie się do powyższego regulaminu.


  Patroni:

  Polecane konferencje

  Za 9 dni

  Webinar zapowiadający IV Międzynardowe Forum Tunelowe

  Ze względu na sytuację epidemiczną kolejne, IV Międzynarodowe Forum Tunelowe w dniach 30 maja- 1 czerwca br. Już 2.02.2022 zapowiedź wydarzenia z prezentacjami kluczowych zagadnień z dziedziny tuneli

  Zapisz się

  I Forum - Dni Asfaltu

  Polski Kongres Drogowy postanowił podjąć tematykę nawierzchni bitumicznych wraz z największymi firmami sektora oraz Polskim Stowarzyszeniem Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (PSWNA).

  Odbyła się

  Dobre praktyki i nowe rozwiązania

  Trzecie, ostanie kolokwium w cyklu kolokwiów NAWIERZCHNIE BETONOWE- ISTOTNE ZAGADNIENIA BUDOWY I PROJEKTOWANIA