VII Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

Zapisz się

Polski Kongres Drogowy oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w tym roku po raz siódmy organizuje Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe. Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 września 2021r. w hotelu Marina Club Mazury w Sile k/ Olsztyna i będzie pierwszym wydarzeniem na żywo, po długim okresie izolacji pandemicznej i wydarzeń realizowanych w formule online. Forum poprzedzone będzie rowerowym piknikiem edukacyjnym kierowanym do dzieci i młodzieży w Parku Centralnym w Olsztynie w dniu 19 września.

Tematem konferencji są Drogi Przyszłości. Spróbujemy zastanowić się, co możemy zrobić, by infrastruktura drogowa rozwijała się w sposób zrównoważony, będąc jednocześnie przyjazna dla rowerzystów i niechronionych użytkowników ruchu. Czy postawienie na urządzenia transportu osobistego będzie rozwiązaniem problemu? Może transport zbiorowy czy alternatywne napędy wobec silników spalinowych? W którym kierunku powinna rozwijać się branża motoryzacyjna i technologie budowy dróg? Czy wreszcie pojazdy przyszłości potrzebują dróg przyszłości? Przepięknie położony hotel tuż nad brzegiem jeziora Wulpińskiego, w samym sercu Warmii, stanie się areną wymiany poglądów i myśli oraz prezentacji wizji dróg przyszłości.


Program:

19 września 2021 (niedziela)

13:30 – 17:30 piknik rowerowy– Park Centralny (konkursy, gra miejska, występy artystyczne) oraz inauguracyjne referaty, Olsztyn

19:00 kolacja, hotel Marina Club Mazury w Sile

20 września 2021 (poniedziałek)

Sesja Inauguracyjna

9:30 - 9:45 Otwarcie Forum, przywitanie uczestników – Zbigniew Kotlarek, Prezes Polskiego Kongresu Drogowego, Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

9:45 – 10:15 Referat wprowadzający - prof. Leszek Rafalski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

10:15- 10:45 Referat wprowadzający – dr hab. Janusz Bohatkiewicz prof. ucz. Wiceprezes Polskiego Kongresu Drogowego

10:45-11:10 Przerwa kawowa

SESJA I

Zrównoważony rozwój infrastruktury drogowej i rowerowej jako wyzwanie dla Europy i regionu

11:10-11:30 Drogi Rowerowe na Warmii i Mazurach – Marcin Kuchciński, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

11:30-11:50 Nawierzchnie dróg rowerowych, dr hab. inż. Barbara Rymsza prof. IBDiM

11:50-12:10 Bezpieczeństwo niechronionych użytkowników ruchu w polskich i europejskich programach strategicznych - prof. Joanna Żukowska, Politechnika Gdańska

12:10 – 12:30 Infrastruktura rowerowa w Europie, Aleksander Buczyński, European Cyclist Federation

12:30-12:50 Autostrady rowerowe w Niemczech, dr Sławomir Heller, Tomasz Wojsz, HELLER Consult

12:50-13:05 Zmniejszenie śladu węglowego inwestycji drogowych dzięki optymalizacji nawierzchni z wykorzystaniem georusztów heksagonalnych, Piotr Mazurowski, Menadżer ds. technologii optymalizacji nawierzchni Tensar Polska, Sp. z o.o.

13:05-13:15 pytania i odpowiedzi

13:15-14:15 Lunch

SESJA II

Przestrzeń miejska dla niechronionych użytkowników ruchu – wyzwania dla współczesnego zarządcy

14:15-14:35 Przestrzeń miejska – dr hab. inż. prof. uczelni Jan Kempa Uniwersytet Przyrodniczo-Technologiczny w Bydgoszczy, tbc

14:35 - 14:55 referat partnera

14:55-15:15 Ocena zmian przepisów dotyczących niechronionych uczestników ruchu – Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

15:15-15:35 Uspokojenie ruchu w przestrzeni miejskiej, Marek Wierzchowski, Sekretariat Krajowej Rady BRD

15:35-15:55 Nowa mikromobilność w przestrzeni miejskiej – Maciej Lubaś ekspert ws. Mikromobliności, Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością Urzędu Miasta Lublin

15:55-16:10 Wytyczne techniczne dla dróg rowerowych – dr Krzysztof Błażejowski

16:10-16:30 Pytania i odpowiedzi

19:00 Koncert

19:30 Uroczysta kolacja

21 września 2021 (wtorek)

SESJA III

Zrównoważony rozwój infrastruktury jako wyzwanie dla rozwoju komunikacji

9:00 - 9:20 Kierunki i trendy zmian w komunikacji zbiorowej – prof. Andrzej Szarata – Politechnika Krakowska

9:20 – 9:40 referat partnera

9:40- 9:55 Technologie napędów hybrydowych, elektrycznych i wodorowych, TOYOTA

9:55 – 10:15 ELANORE – badania hałaśliwości opon – prof. Jerzy Ejsmont, Politechnika Gdańska

10:15-10:30 Nowe technologie w transporcie ciężarowym, Bridgestone, Paweł Banaszkiewicz

10:30 - 10:45 CleanAirAsphalt - innowacyjne technologie drogowe, Sebastian Czaja, TPA

10:45 -11:00 referat partnera

11:00-11:30 pytania i odpowiedzi

11:30 - 12:00 Przerwa kawowa

SESJA IV

Czy pojazdy przyszłości potrzebują dróg przyszłości?

12:00-12:20 Wyzwania projektantów dróg o dużym natężeniu ruchu w zabudowie miejskiej na przykładzie trasy W-Z w Bydgoszczy, Paweł Winiarski, ZDMiKP w Bydgoszczy

12:20-12:40 Wybrane zagadnienia pojazdów autonomicznych - dr hab. inż. Tomasz Kamiński. prof. ITS, Instytut Transportu Samochodowego

12:40 - 13:00 Beton oczyszczający powietrze - przyszłość czy teraźniejszość? Krzysztof Szerszeń, Górażdże

13:00-13:20 DAF, MAN – Przedstawienie przyszłości w transporcie ciężkim – elektryczne pojazdy dostawcze elektryczne ciężarówki

13:20-13:40 referat partnera

13:40 -14:00 referat partnera

14:00-14:30 pytania i odpowiedzi

14:30- Lunch


Warunki:


Opłata za udział w Forum wynosi:

A. Z dwoma noclegami:

1950 zł plus VAT - w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • dwa noclegi w Hotelu Marina Club **** (19/20 i 20/21.09.2021) ze śniadaniami,
 • kolację w dn. 19.09.2021,
 • udział w Forum w dniach 20-21.09.2021,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 20.09.2021,
 • koncert oraz uroczystą kolację w dn. 20.09.2021,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 21.09.2021.

B. Z jednym noclegiem:

1450 zł plus VAT - w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • jeden nocleg w Hotelu Marina Club **** (20/21.09.2021) ze śniadaniem,
 • udział w Forum w dniach 20-21.09.2021,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 20.09.2021,
 • koncert oraz uroczystą kolację w dn. 20.09.2021,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 21.09.2021.

C. Bez noclegów:

1000 zł plus VAT

Opłata ta obejmuje:

 • udział w Forum w dniach 20-21.09.2021,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad w dn. 20.09.2021,
 • koncert oraz uroczystą kolację w dn. 20.09.2021,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 21.09.2021.

D. Udział on-line:

700 zł plus VAT

Opłata ta obejmuje:

• dwa dni merytoryczne, możliwość zadawania pytań prelegentom
• materiały konferencyjne (przesłane pocztą elektroniczną),

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. Stawka VAT na usługi konferencyjne wynosi 23%, jednakże w przypadku, gdy udział opłacany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, możliwe jest zwolnienie z podatku VAT. W celu uzyskania zwolnienia należy przesłać oświadczenie (PDF:) na adres biuro@kongresdrogowy.pl. Brak oświadczenia będzie skutkował doliczeniem 23% VAT do ceny netto podanej w niniejszej ofercie.

Liczba pokoi jednoosobowych ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 a kończy o 12:00 dnia kolejnego. Pokoje będą udostępniane wcześniej w miarę możliwości hotelu.

Zgłoszenia udziału w Forum będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do dn. 10 września 2021r. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 16 września 2021 r. Odroczenie płatności jest możliwe - po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 13 września 2021 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji "Drukuj" po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz zapoznanie się i akceptację zasad przetwarzania danych osobowych.
Dane organizatora i podmiotu przetwarzającego dane osobowe wyłącznie na potrzeby organizacji Konferencji:
Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa tel.: 605 200 214 Rachunek bankowy do wpłat: Alior Bank S.A.:77 2490 0005 0000 4520 9168 6331.


Partnerzy:


Patroni:

Polecane konferencje

Odbyła się

ŚLĄSKIE FORUM DROGOWNICTWA INNOWACYJNE I TRWAŁE NAWIERZCHNIE DROGOWE

Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zapraszają na kolejną edycję Międzynarodowej Konferencji „Śląskie Forum Drogownictwa”, która odbędzie się w dniach 29-30 czerwca 2021 r., tym razem jeszcze w formule on-line.

Odbyła się

Reaktywność Alkaliczna Kruszyw

Reaktywnością alkaliczną kruszyw określa się podatność kruszyw na reagowanie z alkaliami zawartymi w betonie, w wyniku czego może nastąpić obniżenie trwałości betonu, a w konsekwencji – jego destrukcja.

Odbyła się

Forum zrównoważone drogi i ekoinfrastruktura: nowe wyzwania

Konferencja dla umożliwienia dialogu pomiędzy naukowcami i praktykami, w celu lepszego zrozumienia tematyki dotyczącej zrównoważonych dróg i ekoinfrastruktury.