Zimowe utrzymanie w regionie Europy Centralnej

Odbyła się

Sezon zimowego utrzymania 2020/2021 dobiega końca. Tegoroczna zima pokazała, że problemy zimowego utrzymania nadal istnieją, a w niektórych sytuacjach mogą być nawet większe niż w poprzednich latach. Gwałtowne zmiany pogody wynikające ze zmian klimatu powodują, że standardy te powinny być modyfikowane. Stosowane obecnie standardy zimowego utrzymania to ciągle aktualny temat, który Polski Kongres Drogowy postanowił wprowadzić do programu swoich wydarzeń na stałe.

Celem Kolokwium jest wymiana wiedzy i doświadczeń krajów Europy Centralnej (Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Austria, Polska) w zakresie zachodzących zmian pogodowych i wskazanie jak wykorzystano standardy utrzymania zimowego w poszczególnych krajach w ostatnim sezonie. Niewątpliwie dobrą okazją do dyskusji są zmiany systemu zimowego utrzymania w Niemczech. Uczestnicy Kolokwium z poszczególnych krajów przedstawią standardy swojego zimowego utrzymania, a ponadto swoimi doświadczeniami podzielą się firmy działające na rynku utrzymania, dostawcy sprzętu i materiałów.


Program:


11:00 Otwarcie Prezes PKD

11:05-11:15 Zimowe utrzymanie dróg w działaniach PIARC, Patrick Mallejacq, sekretarz generalny PIARC

11:15-11:30 - Zimowe utrzymanie dróg - od planu do realizacji, Przemysław Perczyński, Naczelnik Wydziału Utrzymania Sieci Dróg, GDDKiA

11:30-11:45 – Nowe standardy utrzymania zimowego w Niemczech, Horst Hanke, Ministerstwo Gospodarki, Pracy, Energii i Transportu, Niemcy

11:45-12:00 - Publicznie dostępne aplikacje internetowe w zakresie zimowego utrzymania, Julius Janeba, STRABAG, Czechy

12:00-12:15 – Doświadczenia w zakresie zimowego utrzymania na Słowacji, Peter Peťko, Członek zarządu, Národná diaľničná spoločnosť (Krajowa Spółka Autostradowa), Słowacja

12:15-12:30- Doświadczenia w zakresie zimowego utrzymania na Węgrzech, Zoltán Czipár, Shaun Bortei-Doku, Węgierskie Drogi Publiczne KOZUT

12:30-12:45 - Przerwa

12:45 :13:00 – Opracowanie i wprowadzenie na rynek wstępnie zwilżonego systemu rozprowadzania soli i zwiększonej zawartości solanki, Josef Neuhold, Austria

13:00-13:15 – Ukraińskie doświadczenia w zakresie zimowego utrzymania dróg, Artem Bezuglyi, Dyrektor Nordowego Instytutu Badawczego Dróg DerzhdorNDI, Ukraina, Olga Dubowa, kierownik wydziału w Nordowym Instytucie Badawczym Dróg DerzhdorNDI

13:15-13:30 - Sól drogowa - materiał strategiczny dla ZUD, Radosław Owczarek, Kierownik Zespołu ds. Sprzedaży Soli Drogowej, Kopalnia Soli "Kłodawa" S.A.

13:30-13:45 - Urządzenia oraz pojazdy do utrzymania dróg, Grzegorz Bajerczak, Aebi Schmidt Polska Sp. z o.o.

13:45-14:30 - Q&A

14:30 – podsumowanie i zakończenie

Wydarzenie on-line z tłumaczeniem symultanicznym (j.polski/angielski)


Warunki:

Warunkiem uczestnictwa w Kolokwium jest przesłanie wypełnionego online formularza rejestracyjnego oraz wpłatą należnej opłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 17 marca 2021 r. Indywidualny link do transmisji zostanie przesłany na adres e-mail podany w zgłoszeniu w dniu poprzedzającym wydarzenie.

Opłata za udział w Konferencji wynosi 99 zł netto. Cena dotyczy uczestnictwa jednej osoby i obejmuje udział w wydarzeniu on-line, dostęp do materiałów związanych z tematyką wydarzenia i elektroniczny certyfikat potwierdzający udział w Kolokwium.

W przypadku, gdy uczestnik Kolokwium potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji "Drukuj" po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Odroczenie płatności jest możliwe po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty w terminie nie jest jednoznacznie z rezygnacją z udziału w wydarzeniu. Organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu wpłat dokonanych na mniej niż 48 godzin przez rozpoczęciem wydarzenia i nie udzielenia dostępu do wydarzenia on-line.

Uczestnik może wycofać swój udział w wydarzeniu bez ponoszenia kosztów, składając pisemne oświadczenie w terminie do 17 marca 2021 r. Rezygnację należy przesłać z adresu podanego w formularzu zgłoszeniowym na adres biuro@kongresdrogowy.pl. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym, Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania z wydarzenia on-line spowodowane podaniem nieprawidłowych danych rejestracyjnych, niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem rejestracji, nieposiadaniem przez użytkownika odpowiedniego sprzętu, oprogramowania lub połączenia z siecią Internet wymaganego do przeprowadzenia wydarzenia on-line.

Stawka VAT na usługi konferencyjne wynosi 23%, jednakże w przypadku, gdy udział opłacany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, możliwe jest zwolnienie z podatku VAT.

W celu uzyskania zwolnienia z VAT należy przesłać załączone oświadczenie (link) na adres biuro@kongresdrogowy.pl. Brak oświadczenia będzie skutkował doliczeniem 23% VAT do ceny netto podanej w niniejszej ofercie. W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów).

Podczas zgłaszania udziału grupy pracowników prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia indywidualnie dla każdego ze zgłaszanych przedstawicieli (opcja zgłoś następnego).

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT może być wspólne dla wszystkich zgłaszanych przez jednostkę osób.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy (pełna treść: http://kongresdrogowy.pl/podstrona/77- regulamin) oraz zapoznanie się i akceptację zasad przetwarzania danych osobowych (pełna treść: http://kongresdrogowy.pl/podstrona/78-rodo).

https://kongresdrogowy.pl/files/upload/OSWIADCZENIE_VAT_WEBFORUM.pdf


Partnerzy:

Polecane konferencje

Odbyła się

ŚLĄSKIE FORUM DROGOWNICTWA INNOWACYJNE I TRWAŁE NAWIERZCHNIE DROGOWE

Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zapraszają na kolejną edycję Międzynarodowej Konferencji „Śląskie Forum Drogownictwa”, która odbędzie się w dniach 29-30 czerwca 2021 r., tym razem jeszcze w formule on-line.

Zapisz się

VII Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

Tematem konferencji są Drogi Przyszłości. Spróbujemy zastanowić się, co możemy zrobić, by infrastruktura drogowa rozwijała się w sposób zrównoważony, będąc jednocześnie przyjazna dla rowerzystów i niechronionych użytkowników ruchu.

Odbyła się

Reaktywność Alkaliczna Kruszyw

Reaktywnością alkaliczną kruszyw określa się podatność kruszyw na reagowanie z alkaliami zawartymi w betonie, w wyniku czego może nastąpić obniżenie trwałości betonu, a w konsekwencji – jego destrukcja.