III Międzynarodowe Forum Tunelowe

Odbyła się

Stało się już tradycją, że cykl konferencji Polskiego Kongresu Drogowego rozpoczyna każdego roku Forum poświęcone budowie i eksploatacji tuneli. Po dwóch edycjach Polskiego Forum Tunelowego, w 2021 roku wydarzenie ma nową nazwę – III Międzynarodowe Forum Tunelowe. Podkreśla to jego zasięg, przedstawianie doświadczeń różnych krajów oraz poszerzające się za każdym rokiem grono uczestników. Potwierdzeniem pozycji Forum Tunelowego jest objęcie go patronatem przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Tunelowe i Budownictwa Podziemnego ITA-AITES. Patronat honorowy objął również Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Tym razem, ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią, zamiast we Wrocławiu, spotkamy się na konferencji w trybie on-line. Podczas Forum przedstawione zostaną rozwiązania projektowe, wykonawcze i sprzętowe w budownictwie tunelowym, na przykładach konkretnych projektów realizowanych w różnych krajach i w Polsce. Będzie to przegląd różnych technologii stosowanych w budownictwie tunelowych, w zależności od lokalizacji i warunków geologicznych. Drugi podstawowy blok tematyczny będą stanowiły doświadczenia z funkcjonowania istniejących tuneli, pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa. Chodzi w nich głównie o bezpieczeństwo przeciwpożarowe związane z nim zapewnienie prawidłowej wentylacji.


Program:

3 lutego (środa)

10:00 Sesja I inauguracyjna

Moderacja: Zbigniew Kotlarek, prezes Polskiego Kongresu Drogowego

Otwarcie – Zbigniew Kotlarek, prezes PKD, Lidia Markowska, dyrektor Oddziału GDDKiA we Wrocławiu

Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafała Webera

Przegląd inwestycji tunelowych na drogach krajowych – Julita Borkowska, GDDKiA O/Szczecin kierownik projektu tunelu pod Świną 15’

Działalność ITA-AITES - Olivier Vion, Dyrektor Wykonawczy Światowego Stowarzyszenia Tunelowego 15’

Szmaragdowa książka FIDIC - Arnold Dix, Wiceprezydent ITA-AITES, CEO & Dyrektor Zarządzający ALARP Consulting Group 15’

Pytania i odpowiedzi 15’

11:15-11:30 przerwa

11:30 sesja II Technologie budowy tuneli

Moderacja: Lidia Markowska, dyrektor Oddziału GDDKiA we Wrocławiu

Proces projektowania tunelu przez pryzmat zagadnień geologicznych i geotechnicznych na przykładzie tunelu TS-26 – Ewa Włodarz, kierownik projektu GDDKiA O/Wrocław 15’

Wykonanie obudowy wstępnej tunelu TS-26 w Starych Bogaczowicach - Piotr Sarnowski, Wojciech Nowak PORR SA 15’

Istotne zagadnienia i uwarunkowania przy opracowaniu dokumentacji tunelowych na bazie doświadczeń tuneli TS26 i TS32 - Radosław Lorens, Kierownik Projektu S3, IVIA 15’

Specyfika budowy tunelu we fliszu karpackim – prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski, Politechnika Rzeszowska 15’

Doświadczenia firmy Acciona w realizacji tuneli o dużej średnicy - Fernando Vara Ortiz de la Torre, Global BD Director Tunnels & Railways Acciona 15’

Tunel Hongkong-Zhuhai-Makau: Budowa tunelu zanurzonego z monolitycznym szalunkiem tunelowym - Werner Brunner, Senior Consultant, PERI Germany 20’

Pytania i odpowiedzi 10’

13:15 -13:30 przerwa

13:30 sesja III Tunele podwodne

Moderacja: Ingo Kaundinya (Niemcy) przewodniczący Komitetu Technicznego PIARC TC 4.4

Kontrola jakości materiałów stosowanych przy budowie tunelu pod Świną - Robert Jurczak, Zastępca Dyrektora, GDDKiA Szczecin 20’

Femern Baelt: najdłuższy tunel drogowy i kolejowy na świecie – Kim Smedegaard Andersen, zastępca Dyrektora ds. Technicznych Femern AS, 15'

Podmorski tunel kolejowy Helsinki-Tallin – Peter Vesterbacka, Finest Bay Area Development 15’

Rogfast w Norwegii: autostrada w tunelu pod dnem morza – Tor Geir Espedal, Project manager Rogfast, Vegvesen 15’

Pytania i odpowiedzi 15’

15:00 zakończenie pierwszego dnia

4 lutego (czwartek)

10:00 Sesja IV Czynniki wpływające na bezpieczeństwo w tunelach

Moderacja: Janusz Bohatkiewicz przewodniczący Rady Programowej Komitetu Narodowego PIARC

Zapobieganie kolizjom w tunelach i łagodzenie ich skutków: prezentacja Komitetu Technicznego 4.4 PIARC - Ronald Mante, Holandia RWS 15’

Zachowanie nawierzchni tunelu drogowego podczas pożaru - Marek Różycki, MDRK 15’

Zabezpieczenie przeciwpożarowe tuneli drogowych: system zraszaczowy - Kamil Marjanek, Foamax fire fighting systems & equipment 15’

Projektowanie wentylacji tuneli drogowych – dr inż. Grzegorz Sztarbała, ARDOR 15’

Teoretyczne i praktyczne aspekty organizacji działań ratowniczo-gaśniczych w tunelach drogowych - st. bryg w st. spocz. dr inż. Jan Ziobro, Uczelnia Państwowa im Jana Grodka w Sanoku 15’

Rozwiązania kamer wizyjnych do wczesnej detekcji zagrożeń w tunelach – Michał Borzucki, Robert Bosch Sp. z o.o. 15’

Pytania i odpowiedzi 15’

11:45-12:15 Przerwa

12:15 Sesja V Budowa i eksploatacja tuneli

Moderacja: Zbigniew Tabor wiceprezes PKD, dyrektor ZDW w Katowicach

Tunel w ciągu drogi ekspresowej S1: obejście Węgierskiej Górki - Marek Niełacny, Dyrektor Oddziału GDDKiA Katowice 15’

Aktualne zaawansowanie budowy tuneli na „Zakopiance” - Maciej Mądro, Kierownik Projektu w Oddziale GDDKiA w Krakowie 15’

Miasta idealne: marzenia Leonardo da Vinci spełniają się dziś – mgr inż. Krzysztof Panek Astaldi Polska 15’

Systemy łączności w tunelach - Kamil Kobza, Key Account Manager, Emitel S.A. 15’

Budowa tunelu metodą górniczą w kontekście obowiązujących uregulowań prawnych – Ireneusz Biel PORR SA 15’

Pytania i odpowiedzi 15’

14:00 zakończenie konferencji


Warunki:

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego online formularza rejestracyjnego oraz wpłatą należnej opłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 30 stycznia 2021 r. Indywidualny link do transmisji zostanie przesłany na adres e-mail podany w zgłoszeniu w dniu poprzedzającym wydarzenie.

Opłata za udział w Konferencji wynosi 350 zł netto. Cena dotyczy uczestnictwa jednej osoby i obejmuje udział w wydarzeniu on-line, dostęp do materiałów związanych z tematyką wydarzenia i elektroniczny certyfikat potwierdzający udział w Forum.

W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji "Drukuj" po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Odroczenie płatności jest możliwe po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty w terminie nie jest jednoznacznie z rezygnacją z udziału w wydarzeniu. Organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu wpłat dokonanych na mniej niż 48 godzin przez rozpoczęciem wydarzenia i nie udzielenia dostępu do wydarzenia on-line.

Uczestnik może wycofać swój udział w WebForum bez ponoszenia kosztów, składając pisemne oświadczenie w terminie do 29 stycznia 2021 r. Rezygnację należy przesłać z adresu podanego w formularzu zgłoszeniowym na adres biuro@kongresdrogowy.pl. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym, Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania z wydarzenia on-line spowodowane podaniem nieprawidłowych danych rejestracyjnych, niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem rejestracji, nieposiadaniem przez użytkownika odpowiedniego sprzętu, oprogramowania lub połączenia z siecią Internet wymaganego do przeprowadzenia wydarzenia on-line.

Stawka VAT na usługi konferencyjne wynosi 23%, jednakże w przypadku, gdy udział opłacany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, możliwe jest zwolnienie z podatku VAT.

W celu uzyskania zwolnienia z VAT należy przesłać załączone oświadczenie (link) na adres biuro@kongresdrogowy.pl. Brak oświadczenia będzie skutkował doliczeniem 23% VAT do ceny netto podanej w niniejszej ofercie. W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów).

Podczas zgłaszania udziału grupy pracowników prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia indywidualnie dla każdego ze zgłaszanych przedstawicieli (opcja zgłoś następnego).

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT może być wspólne dla wszystkich zgłaszanych przez jednostkę osób.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy (pełna treść: http://kongresdrogowy.pl/podstrona/77- regulamin) oraz zapoznanie się i akceptację zasad przetwarzania danych osobowych (pełna treść: http://kongresdrogowy.pl/podstrona/78-rodo).

https://kongresdrogowy.pl/files/upload/OSWIADCZENIE_VAT_WEBFORUM.pdf


Partnerzy:

Polecane konferencje

Odbyła się

VII MISTRZOSTWA POLSKI DROGOWCÓW W PIŁCE SIATKOWEJ

Giżycko

Od 2017 roku oficjalne mistrzostwa Polski tej kategorii zawodowej, uznawane przez PZPS. Biorą w nich udział drużyny reprezentujące jednostki administracji drogowej i firmy tej branży.

Odbyła się

Dobre praktyki i nowe rozwiązania

Trzecie, ostanie kolokwium w cyklu kolokwiów NAWIERZCHNIE BETONOWE- ISTOTNE ZAGADNIENIA BUDOWY I PROJEKTOWANIA

Odbyła się

IV POMORSKIE FORUM DROGOWE

Polski Kongres Drogowy po raz czwarty organizuje Pomorskie Forum Drogowe. Konferencja odbędzie się w dniach 19-21 października 2021r. W tym roku będzie Forum będzie poświęcone tematyce utrzymania.