WebForum Zrównoważone i trwałe drogi

Za 41 dni

Pandemia pokrzyżowała plany wszystkim organizatorom kongresów i konferencji. Spotkania, do których wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni są niemożliwe do przeprowadzenia i albo zostają odwołane albo są przenoszone do Internetu.

Taki los spotkał także VIII Międzynarodową Konferencję „Śląskie Forum Drogownictwa”. Zaplanowana w Wiśle (woj. śląskie) na maj br. najpierw została przeniesiona na październik, ale i ten termin musiał zostać zmieniony ze względu na rozwój epidemii na Śląsku i ograniczenia w podróżach międzynarodowych.

Wobec dużego zainteresowania tematyką Forum i nie chcąc zawieść oczekiwań uczestników poprzednich edycji konferencji, organizatorzy konferencji postanowili zorganizować 29 października WebForum o tematyce zaplanowanej dla tegorocznego Śląskiego Forum Drogownictwa. Sesje poświęcone będą nawierzchniom asfaltowym, w tym m.in. zaletom nawierzchni z asfaltów modyfikowanych, uwarunkowaniom osiągania parametrów jakościowych w specyfikacjach odbioru, metodom diagnostyki stanu nawierzchni. W drugim bloku tematami przewodnimi będą roboty ziemne, geotechnika oraz wzmacnianie gruntów.


Program:

9:00 – 9:05 otwarcie konferencji – wiceprezes PKD, dyrektor ZDW w KatowicachZbigniew Tabor

9:05-9:20 Wyzwania przed administracjami drogowymi w czasach COVID-19: wstępne ustalenia raportu PIARC – PatrickMallejacq, sekretarz generalny PIARC

9:20-9:40Nowy system zarządzania drogami w Niemczech – dr Sven-Martin Nielsen, zastępca dyrektora FGSV

9:45-10:00 Prezentacja z V4

10:15-10:30 Nowy system wzorców i standardów technicznych w polskim drogownictwie – Grzegorz Kuczaj, Departament Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury

10:30- 10:45 pytania i odpowiedzi, dyskusja

10:45-11:00 przerwa kawowa

I Sesja Nowoczesne nawierzchnie drogowe

11:00-11:20 Wymagania jakościowe i zakresy tolerancji wobec nawierzchni asfaltowych w wybranych krajach Europy Środkowej – dr inż. Igor Ruttmar, Sebastian Witczak, Instytut Badań TechnicznychTPA

11:20-11:35 Mieszanki i nawierzchnie z ORBITON HiMA – dr inż. Krzysztof Błażejowski, Orlen Asfalt

11:35:11:50 Poligon badawczyDuraBASt i jego rola w badaniach nawierzchni drogowych – StefanHoeller, Federalny Instytut Badawczy Drogownictwa BASt

11:50-12:05V4

12:05-12:20Litwa

12:20-12:30 Pytania i odpowiedzi, dyskusja

12 30 – 13 00 – przerwa na lunch

II Sesja Nowe technologie w drogownictwie

13:00-13:15 Bridge inspection (including NDT and new technologies) - Ralph Holst, FederalnyInstytutBadawczyDrogownictwaBASt

13:15–13:30 Techniczne i ekonomiczne efekty wykorzystania ultralekkich kruszyw do budowy nawierzchni drogowych w złożonych warunkach geotechnicznych – dr inż. Mieczysław Kania, Politechnika Poznańska

13:30-13:45 - Strukturalne wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii polimerowej iniekcji niskociśnieniowej – Agnieszka Poteraj-Oleksiak,Cover Technologies

13:45–14:00 – Wyniki badań geotechnicznych na budowach dróg ekspresowych – Ewelina Kręglicka-Karp, dyrektor ds. jakości i środowiska Budimex SA

14:00-14:15 V4

14:15-14:30Litwa

14:30-14:45 TBC

14:45-15:00Dyskusja

15:00 -15:10 Podsumowanie konferencji – Zbigniew Kotlarek, prezes PKD, Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW w Katowicach

Polecane konferencje

Odbyła się

Urządzenia brd na mostach i innych obiektach inżynierskich

Kolejnym spotkaniem online związanym z tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego będzie kolokwium poświęcone urządzeniom brd, głownie barierom ochronnym, na obiektach inżynierskich.

Za 11 dni

Konsultacje nowych wymagań technicznych w drogownictwie - inauguracja

Pierwsze z 10 webinariów na temat wdrażania Wzorców i Standardów (WiS) w drogownictwie to wprowadzenie do zupełnie nowego systemu wymagań technicznych dla projektowania i realizacji dróg i mostów.

Odbyła się

Nowe wzorce mobilności: perspektywa Grupy Wyszehradzkiej

Komitety Narodowy PIARC w krajach Grupy Wyszehradzkiej: Polsce, Czechach, Słowacji i Węgrzech zapraszają na wspólne webinarium poświęcone zmianom w mobilności po opanowaniu pandemii COVID-19.