Nowe wzorce mobilności: perspektywa Grupy Wyszehradzkiej

Odbyła się

Komitet Narodowy PIARC w Polsce wraz ze swoimi odpowiednikami w krajach Grupy Wyszehradzkiej: Czechach, Słowacji i Węgrzech zaprasza na wspólne webinarium poświęcone zmianom w mobilności po opanowaniu COVID-19. Będzie to webinarium dla wszystkich w PIARC, kolejne w ramach cyklu odbywających się w każdą środę spotkań, poświęconych odpowiedziom na pytania, które przed środowiskami drogowymi całego świata postawił wybuch pandemii. Webinarium odbędzie się w środę 22 lipca, początek o godz. 13:00

Szczegółowo przedstawione zostaną zagadnienia zrównoważonej mobilności, wsparcia rozwoju alternatywnych środków transportu, roli urządzeń transportu osobistego w poruszaniu się na terenie miast i perspektyw turystyki rowerowej.

Webinarium będzie prowadzone w języku angielskim.


Program:

Mr Zbigniew Kotlarek, president of the Polish Road Congress – the National Committee of PIARC in Poland - Opening remarks

Mr. Michal Hladký, Ministry of Transport and Construction of the Slovak republic, Institute of Transport Policy, Department of Public Passenger Transport, „Support of sustainable mobility in the post COVID-19 era in Slovakia.“

Mr. Jaroslav Martínek, Member of TC 2.1 Mobility in Urban Areas, „Urban Mobility Recovery after COVID-19”

Mr. Máté Verdes, Head of ITS Department, Hungarian Public Roads, “How to promote alternative transportation modes in order to compensate the COVID effects of the road network. Practical examples from Hungary.”

Mr. Marek Zając, Regional Road Authority, Cracow "VeloMalopolska - from concept to implementation. Comprehensive approach in development of the Integrated Bicycle Route Network in the Lesser Poland Voivodeship"


Warunki:

Seminarium jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Aby wziąć udział, skorzystaj z następujących możliwości:

2. Telefonicznie:
Warsaw
+48 (22) 209-2520
Warsaw
+48 (22) 307-8288
Praha
+420 (2) 3409-3808
Conference PIN: 167767696#
3. Przez aplikację mobilną:
Event ID: 925-759-528
Convert start time to your timezone: http://www.clickmeeting.com/converter/925759528

Polecane konferencje

Odbyła się

Dostosowanie dróg w Polsce do zmian klimatu

Kolejne webinarium PKD poświęcone będzie przedstawieniu wspólnego projektu GDDKiA i Inicjatywy JASPERS, służącego zbadaniu warunków adaptacji dróg krajowych do zmian klimatycznych.

Odbyła się

Drogi i mobilność po pandemii Covid-19: bezpieczeństwo ruchu drogowego

Kolejne kolokwium PKD będzie dotyczyć problemów bezpieczeństwa na drogach i wzorców mobilności w okresie pandemii i po jej ustąpieniu.


Odbyła się

Modele i technologie utrzymania dróg

Celem kolokwium jest przegląd wiedzy na temat modeli utrzymania dróg i wypracowanie wniosków dla wyboru najkorzystniejszych sposobów zarządzania drogami na każdym poziomie.