Dostosowanie dróg w Polsce do zmian klimatu

Odbyła się

Kolejne webinarium PKD poświęcone będzie przedstawieniu wspólnego projektu GDDKiA i Inicjatywy JASPERS, służącego zbadaniu warunków adaptacji dróg krajowych w Polsce do zmian klimatycznych.

Ten wspólny projekt polegał na analizie zebranych przez GDDKiA danych dotyczących negatywnego oddziaływania zjawisk klimatycznych na infrastrukturę drogową lub spowodowanych przez nie uszkodzeń, zakłóceń funkcjonowania sieci i blokad przepustowości. W latach 2004 - 2016 na drogach krajowych zarejestrowano ponad 3.300 przypadków oddziaływań spowodowanych przez ekstremalne zjawiska pogodowe. Analiza wykazała, że silne wiatry, opady śniegu oraz opady deszczu stanowią główne zagrożenia klimatyczne, mające wpływ na polską sieć dróg krajowych (co odpowiada wynikom analizy projektu KLIMADA). W ramach projektu naniesiono na mapy lokalizację tych zdarzeń i stopień ich wpływu na infrastrukturę, co pozwoliło określić dystrybucję wrażliwości sieci.    

Projekt wykazał, że istnieje konieczność integracji kwestii zmian klimatycznych z zarządzaniem istniejącą siecią i planowaniem nowych dróg. Postawione zostało pytanie: jaki poziom odporności i zabezpieczeń jesteśmy gotowi zastosować w przypadku oddziaływań zmian klimatycznych na infrastrukturę lub ruch drogowy. Czy w planowaniu nowych inwestycji należy również rozważać wpływ zmian klimatycznych?

Drogi są w centrum debaty dotyczącej zmian klimatu – zarówno w kwestii adaptacji do tych zmian jak i minimalizacji oddziaływań. W 2017 roku ruch pojazdów na drogach był odpowiedzialny za około 97% krajowych emisji z transportu (57,6 miliardów kg CO2), a w konsekwencji za ekstremalne zjawiska pogodowe, o znacznych skutkach społecznych i ekonomicznych (np. powódź w 2010 roku spowodowała ok. 10 miliardów złotych strat, w tym około 1,8 miliarda stanowiły koszty odbudowy i remontów dróg).

Tematyka webinarium skoncentruje się na analizie oddziaływań oraz potrzeb polskich dróg w celu zaadaptowania ich do zmian klimatycznych. Webinarium przeznaczone jest dla zarządców dróg wszystkich szczebli, bo przecież ekstremalne zjawiska klimatyczne nie dotykają tylko dróg krajowych. Ta tematyka jest również bardzo istotna dla firm zajmujących się projektowaniem, budową i utrzymaniem dróg. Bardzo ważny jest też aspekt finansowy: uznanie za główny priorytet nowej finansowej perspektywy Unii Europejskiej dostosowania do zmian klimatycznych będzie przekładać się na finansowanie takich projektów drogowych, które to będą uwzględniać.


Program:

11:00 otwarcie webinarium - Zbigniew Kotlarek, prezes PKD

11:05 Adaptacja sieci dróg krajowych w Polsce do zmian klimatycznych: założenia i efekty wspólnego projektu GDDKiA i Inicjatywy JASPERS - Elisabet Vila Jorda JASPERS, Grzegorz Łutczyk GDDKiA

12:15 odpowiedzi na pytania z czatu

12:30 zakończenie webinarium


Warunki:

Udział w webinarium jest bezpłatny.

1. Dołącz przez stronę internetową: https://pkd.clickmeeting.com/dostosowanie-sieci-dr...
2. Dołącz przez telefon:

Warsaw +48 (22) 209-2520
Warsaw +48 (22) 307-8288
PIN konferencji: 128722869#

3. Dołącz przez aplikację mobilną:
ID pokoju: 816-995-613

Polecane konferencje

Odbyła się

Nowe wzorce mobilności: perspektywa Grupy Wyszehradzkiej

Komitety Narodowy PIARC w krajach Grupy Wyszehradzkiej: Polsce, Czechach, Słowacji i Węgrzech zapraszają na wspólne webinarium poświęcone zmianom w mobilności po opanowaniu pandemii COVID-19.

Odbyła się

Drogi i mobilność po pandemii Covid-19: bezpieczeństwo ruchu drogowego

Kolejne kolokwium PKD będzie dotyczyć problemów bezpieczeństwa na drogach i wzorców mobilności w okresie pandemii i po jej ustąpieniu.


Odbyła się

Modele i technologie utrzymania dróg

Celem kolokwium jest przegląd wiedzy na temat modeli utrzymania dróg i wypracowanie wniosków dla wyboru najkorzystniejszych sposobów zarządzania drogami na każdym poziomie.