Podręcznik bezpieczeństwa ruchu drogowego PIARC

Odbyła się

Ostatnia aktualizacja podręcznika Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Road Safety Manual, w tworzeniu której udział mieli również przedstawiciele z Polski, udostępniana jest nieodpłatnie przez PIARC. Podręcznik prezentuje szeroki i kompleksowy zasób wiedzy oraz najlepszych światowych doświadczeń zweryfikowanych przez specjalistów z całego świata.

Podczas webinarium dokonany zostanie przegląd zawartości podręcznika Road Safety Manual, który powinien zainteresować szeroki przekrój menadżerów i specjalistów z administracji drogowej i firm, których działalność jest związana z planowaniem, budową, zarządzaniem i utrzymaniem sieci drogowej. Prelegentem będzie Przemysław Padło, Naczelnik Wydziału BRD z Oddziału GDDKiA we Wrocławiu, delegowany z ramienia GDDKiA do udziału w pracach grupy roboczej PIARC. Jest on zaangażowany w prace PIARC od wielu lat i brał udział w opracowaniu omawianego manuala.

Podręcznik prezentuje szeroki i kompleksowy zasób wiedzy oraz przegląd najlepszych światowych doświadczeń zweryfikowanych przez specjalistów z całego świata. Opiera się o systemowe podejście do zagadnień bezpieczeństwa ruchu, zakłada przyjęcie do wiadomości faktu, że człowiek będzie popełniał błędy i ma różne ograniczenia fizyczne. Wzmożone wysiłki muszą zmierzać do powstania systemu drogowego wybaczającego ludzkie błędy.

Zgodnie z powyższym podejściem, wszyscy: od instytucji tworzących regulacje prawne, poprzez zarządców dróg różnej kategorii, projektantów, audytorów, rozmaite instytucje publiczne, policję, służby ratownicze, straż pożarną aż po użytkowników dróg, są odpowiedzialni za poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach.Program:

11:00 Podręcznik bezpieczeństwa ruchu drogowego – Road Safety Manual. Aktualizowane i udostępniane przez PIARC kompendium wiedzy dla specjalistów i liderów drogownictwa oraz wszystkich działających na rzecz poprawy BRD - Przemysław Padło, GDDKiA O/Wrocław

11:45 odpowiedzi na pytania z czatu

12:00 zakończenie webinarium


Warunki:

Udział w webinarium jest bezpłatny. Aby wziąć udział, należy zarejestrować udział klikając w ten bezpośredni link, lub wpisując w pasku przeglądarki adres: https://pkd.clickmeeting.com/podrecznik-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego-piarc-road-safety-manual/register

Polecane konferencje

Odbyła się

Nowe wzorce mobilności: perspektywa Grupy Wyszehradzkiej

Komitety Narodowy PIARC w krajach Grupy Wyszehradzkiej: Polsce, Czechach, Słowacji i Węgrzech zapraszają na wspólne webinarium poświęcone zmianom w mobilności po opanowaniu pandemii COVID-19.

Odbyła się

Dostosowanie dróg w Polsce do zmian klimatu

Kolejne webinarium PKD poświęcone będzie przedstawieniu wspólnego projektu GDDKiA i Inicjatywy JASPERS, służącego zbadaniu warunków adaptacji dróg krajowych do zmian klimatycznych.

Odbyła się

Drogi i mobilność po pandemii Covid-19: bezpieczeństwo ruchu drogowego

Kolejne kolokwium PKD będzie dotyczyć problemów bezpieczeństwa na drogach i wzorców mobilności w okresie pandemii i po jej ustąpieniu.