Drogi i mobilność po pandemii Covid-19: bezpieczeństwo ruchu drogowego

Odbyła się

Zobacz zapis kolokwium na YouTube: DROGI I MOBILNOŚĆ PO PANDEMII COVID-19: BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO


-----

Ostre ograniczenia w poruszaniu się w początkowej fazie, znacznie zmniejszyły ruch na drogach, co przyniosło spadek liczny wypadków, ale nie spowodowały proporcjonalnego spadku liczby zabitych. W kolejnych fazach „odmrażania” gospodarki, liczba ofiar znów będzie rosnąć. Dlaczego tak się dzieje? Czy sytuacja zagrożenia wzmaga skłonność do ryzykownych zachowań - także w roli kierowców? Jaka powinna być dalsza polityka w obszarze brd, skoro najprawdopodobniej nie uda się osiągnąć wyznaczonych celów redukcji ofiar do końca tego roku? – to są tematy bezpośrednio aktualne.

Jest także wiele zagadnień wartych przedyskutowania w dłuższej perspektywie czasowej. Pandemia spowodowała zmniejszanie (skutek ograniczeń administracyjnych i obaw pasażerów) roli komunikacji zbiorowej, do tej pory silnie wspieranej. Czy to jest zjawisko przejściowe czy trwałe? Czy transport publiczny po pandemii będzie musiał wyglądać inaczej? Jeżeli praca zdalna pozostanie w pewnym stopniu jako stały system, to zmieni się jeden z ważnych czynników kształtujących mobilność – dojazdy do pracy. Jakich można spodziewać się skutków dla ruchu i jego bezpieczeństwa?

Na takie m.in. pytania poszukają odpowiedzi wybitni eksperci od tej tematyki. Efektem kolokwium tradycyjnie już będą również wnioski, które zostaną przekazane do stosownych ministerstw, instytucji oraz organizacji związanych z brd.


Program:

11:00 Otwarcie seminarium – Zbigniew Kotlarek prezes PKD

11:05 Wypadki, ofiary, interwencje policji w I półroczu 2020 r. w statystyce – kom. Robert Opas Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

11:20 Rola infrastruktury i zarządzania ruchem w osiąganiu celów programów brd: wybrane aspekty – prof. Stanisław Gaca Politechnika Krakowska

11:35 Psychologiczne aspekty sprzyjające wypadkom na drodze – dr Ewa Odachowska, Instytut Transportu Samochodowego i APS

11:50 sesja odpowiedzi na pytania z czatu, dyskusja

12:00 Mobilność, transport drogowy i komunikacja publiczna w trakcie i po ustaniu pandemii – dr inż. Tomasz Dybicz Politechnika Warszawska

12:15 Inwestycje w urządzenia brd: nieduże koszty, znaczne efekty – Grzegorz Bagiński, Saferoad Polska

12:30 Czego możemy oczekiwać w obszarze bezpieczeństwa po roku 2020 - prof. Kazimierz Jamroz Politechnika Gdańska

12:45 sesja odpowiedzi na pytania z czatu, dyskusja

12:55 Podsumowanie i wnioski – prof. Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska

13:00 zakończenie


Warunki:

Udział w kolokwium jest bezpłatny.

Wybierz sposób, w jaki chcesz dołączyć do wydarzenia:


2. Dołącz przez telefon:
Warsaw
+48 (22) 209-2520
Warsaw
+48 (22) 307-8288
Praha
+420 (2) 3409-3808


PIN konferencji: 337829435#3. Dołącz przez aplikację mobilną:
ID pokoju: 341-843-363


Dostosuj czas startu do swojej strefy czasowej: http://www.clickmeeting.com/converter/341843363

Polecane konferencje

Odbyła się

Nowe wzorce mobilności: perspektywa Grupy Wyszehradzkiej

Komitety Narodowy PIARC w krajach Grupy Wyszehradzkiej: Polsce, Czechach, Słowacji i Węgrzech zapraszają na wspólne webinarium poświęcone zmianom w mobilności po opanowaniu pandemii COVID-19.

Odbyła się

Dostosowanie dróg w Polsce do zmian klimatu

Kolejne webinarium PKD poświęcone będzie przedstawieniu wspólnego projektu GDDKiA i Inicjatywy JASPERS, służącego zbadaniu warunków adaptacji dróg krajowych do zmian klimatycznych.

Odbyła się

Modele i technologie utrzymania dróg

Celem kolokwium jest przegląd wiedzy na temat modeli utrzymania dróg i wypracowanie wniosków dla wyboru najkorzystniejszych sposobów zarządzania drogami na każdym poziomie.