Nawierzchnie betonowe: wymagania projektowe i realizacyjne

Odbyła się

Zapraszamy na kolejne webinarium Polskiego Kongresu Drogowego. Tym razem będzie ono poświęcone projektowaniu i wykonawstwu nawierzchni betonowych, w tym specyficznym problemom związanym z oceną wykonanych robót i warunkami ich odbioru.

Mówić o nich będą znani eksperci: Piotr Heinrich z firmy OAT Polska i Piotr Smolarczyk z firmy Budpol, która wykonywała w ostatnich latach większość prac na betonowych drogach ekspresowych budowanych w Polsce. Webinarium będzie miało ciąg dalszy w dniu 10 czerwca, kiedy zamierzamy zorganizować kolokwium z udziałem przedstawicieli inwestorów, projektantów, wykonawców i inżynierów nadzoru na temat problemów związanych z jakością dróg o nawierzchni betonowej.


Program:

11:00 otwarcie webinarium – prezes PKD Zbigniew Kotlarek

11:05 Dylatacje w nawierzchni z betonu cementowego: funkcja, materiały, zasady postępowania - Piotr Heinrich, OAT

11:30 Budowa, naprawa i regeneracja nawierzchni betonowych – Piotr Smolarczyk BUDPOL

12:00 odpowiedzi na pytania z czatu

12:15 Podsumowanie i zakończenie – Piotr Heinrich


Warunki:

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Wybierz sposób, w jaki chcesz dołączyć do wydarzenia:

1. Przez stronę internetową: https://pkd.clickmeeting.com/nawierzchnie-betonowe-wymagania-projektowe-i-realizacyjne (rekomendowana przeglądarka Chrome)

2. Przez telefon:

+48 (22) 209-2520

+48 (22) 307-8288

PIN konferencji: 138623436#

3. Przez aplikację mobilną:

ID pokoju: 859-753-665


Relacja:

Webinarium betonowe: inspiracje z Ostródy

Tematem prezentacji Piotra Heinricha z polskiej spółki, reprezentującej niemiecką firmę OAT, były głównie dylatacje w nawierzchniach z betonu cementowego i związane z nimi problemy w relacjach wykonawców i nadzoru na kontraktach. Źródłem tych problemów, różnych interpretacji a nawet konfliktów są – zdaniem autora – mało precyzyjne, a niekiedy wręcz błędne zapisy w specyfikacjach. Prezentacja P. Heinricha stanowiła – jak sam zaznaczył na wstępie – rozszerzoną i zaktualizowana wersję jego wystąpienia na Forum „Beton w drogownictwie”, które odbyło się na początku marca br. w Ostródzie.

Po przypomnieniu roli jaką odgrywają dylatacje i sposobów ich wykonania, prezenter skupił się na najczęściej spotykanych błędnych lub niewłaściwych zapisach w specyfikacjach. Jak przykład podał zapisy specyfikacji WWiORB dotyczące mas zalewowych do szczelin (dylatacji). Zapisy specyfikacji stwierdzają, że masy te powinny się charakteryzować m.in. odpornością na działanie środków odladzających i na działanie paliw i olejów samochodowych. Norma PN-EN 14188-1 wyróżnia masy zalewowe zwykłe: typu N1 i N2 oraz masy odporne na działanie paliw typu F1 i F2. Ta sama norma nie podaje kryterium badania odporności na działanie środków odladzających. Główny problem polega na tym, że np. w Niemczech, gdzie dróg betonowych jest o wiele więcej niż w Polsce, zabronione jest stosowanie mas typu F1 i F2 na drogach publicznych.

W praktyce wykonawcy okazują się oświadczeniami producentów mas, że ich wyroby są odporne na „kontakt” z paliwami co pewnie przychodzi łatwiej niż zapewnienie o odporności na „działanie paliw”. Takie oświadczenia są tylko dla polskich odbiorców i tylko w Polsce ważne. Dlaczego odporność na paliwa jest taka ważna dla autorów specyfikacji? – pytał retorycznie P. Heinrich.

W przypadku mas zalewowych na zimno przykładem niekonsekwencji są zapisy specyfikacji inne dla drogi i inne dla znajdujących się w jej ciągu obiektów. Na mostach i łącznicach specyfikacja wymaga zastosowania mieszanki MMA (asfalt lany lub SMA) – czyli materiału na bazie asfaltów drogowych, który nie jest odporny na działanie paliw i olejów samochodowych. A od wykonawcy drogi betonowej wymaga się zastosowania masy na zimno odpornej na paliwo, która jest 5 razy droższa od tej która nie ma zadeklarowanej takiej właściwości.

Podobnych przykładów prelegent pokazał wiele. Tym, co je łączy – powiedział – jest brak odniesienia w specyfikacjach do normowych – obiektywnych i powtarzalnych badań, mały wybór lub brak materiałów spełniających wymagania i niejasne metody weryfikacji wymaganych parametrów. Prowadzi to do zbędnych „przepychanek” wykonawcy z nadzorem, wymiana obfitej korespondencji i nieuzasadnionych żądań wymiana uszczelnień.

We wnioskach autor zaapelował, by regularnie poprawiać błędy i unikać „wygórowanych” wymagań w specyfikacjach. Dużo zależy od biur projektów, które powinny odejść od powszechnej – zdaniem P. Heinricha – praktyki „kopiuj-wklej”. Należy formalnie usankcjonować zastosowanie najlepszej dostępnej wiedzy i praktyki oraz weryfikować specyfikacje i wytyczne we współpracy ze wszystkimi stronami procesu budowy i utrzymania.

Piotr Smolarczyk, współwłaściciel i jednocześnie technolog w firmie Budpol, skupił się w swej prezentacji na metodach naprawy i regeneracji nawierzchni betonowych. Najbardziej popularne z nich to szlifowanie i śrutowanie nawierzchni. Różnią się one od nieco podobnych zabiegów, które przyszły z USA, znanych jako grinding i grooving przede wszystkim tym, że te ostatnie służą do poprawy właściwości często nowych nawierzchni, a nie są metodą naprawiania fizycznych wad.

P. Smolarczyk omówił także opracowaną w firmie Budpol technologię regeneracji starych nawierzchni betonowych poprzez wykonanie nakładki betonowej na starym betonie. Taka nakładka, grubości 5-6 cm wymaga zastosowania warstwy sczepnej. Jej główna zaletą, w porównaniu ze szlifowaniem jest to, że po szlifowaniu zostajemy z cieńszą płytą betonową, a technologii nakładki sprawia, że łączna grubość płyty nawet wzrasta.

Do zagadnień poruszonych podczas webinarium: specyfikacji i oceny jakości wykonania nawierzchni betonowych – zapowiedział prezes PKD Zbigniew Kotlarek – już wkrótce wrócimy w formie kolokwium, z udziałem większej liczby prezenterów, reprezentujących różne strony procesu budowlanego. Zaproponowana data tego wydarzenia to 10 czerwca.

Zobacz zapis webinara

Polecane konferencje

Odbyła się

Urządzenia brd na mostach i innych obiektach inżynierskich

Kolejnym spotkaniem online związanym z tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego będzie kolokwium poświęcone urządzeniom brd, głownie barierom ochronnym, na obiektach inżynierskich.

Za 11 dni

Konsultacje nowych wymagań technicznych w drogownictwie - inauguracja

Pierwsze z 10 webinariów na temat wdrażania Wzorców i Standardów (WiS) w drogownictwie to wprowadzenie do zupełnie nowego systemu wymagań technicznych dla projektowania i realizacji dróg i mostów.

Za 41 dni

WebForum Zrównoważone i trwałe drogi

Nie chcąc zawieść oczekiwań uczestników poprzednich edycji organizatorzy Śląskiego Forum Drogownictwa postanowili zaprosić 29 października na WebForum o wcześniej planowanej tematyce.