Nawierzchnie asfaltowe w perspektywie neutralności emisyjnej i gospodarki obiegu zamkniętego – wykorzystanie destruktu asfaltowego

Odbyła się

W trakcie wykonywania robót na budowach drogowych wytwarzane są takie produkty jak gruz betonowy i mieszanki bitumiczne (destrukt asfaltowy). Nazywane niesłusznie odpadami, są w istocie wartościowymi materiałami budowlanymi, ale ich wykorzystanie blokują przepisy. Szczególnie dotyczy to destruktu asfaltowego, który może i powinien być ponownie wykorzystywany w budownictwie drogowym. Celem kolokwium jest przegląd wiedzy na temat możliwości technicznych i prawnych stosowania destruktu (granulatu asfaltowego) i wypracowanie wniosków mających na celu zmianę niekorzystnych interpretacji przepisów, głównie środowiskowych które stoją na przeszkodzie rozwiązaniu tego problemu.

Honorowy patronat nad kolokwium objął Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski. Partnerem wydarzenia jest firma Budimex SA.

Prelegenci kolokwium:

Leszek Bukowski, dyrektor Departamentu Technologii Budowy Dróg GDDKiA


Dr inż. Igor Ruttmar, prezes Zarządu TPA Instytutu Badań Technicznych, wybitny ekspert międzynarodowych i krajowych organizacji w zakresie technologii nawierzchni drogowych.

Dr hab. inż. Wojciech Bańkowski - profesor w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie, kierownik Zakładu Technologii Nawierzchni. Autor i współautor około 100 publikacji krajowych i zagranicznych, kilkudziesięciu referatów i ponad 100 prac badawczych, projektów nawierzchni i ekspertyz. Działalność naukowa i prace badawcze koncentrują się na trwałych, bezpiecznych i komfortowych nawierzchniach drogowych, z wykorzystaniem technologii recyklingowych i o ograniczonym wpływie na otoczenie i środowisko naturalne.

Mgr inż. Ewelina Karp-Kręglicka - dyrektor odpowiedzialny za zarządzanie obszarami: zakupów, jakości i środowiska w spółce Budimex S.A. Jest w trakcie studiów doktoranckich w dziedzinie budownictwa drogowego. Posiada szerokie doświadczenie w opracowywaniu nowych technologii drogowych. Jest członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (PSWNA) i od bieżącego roku także przewodniczącą komisji ds. środowiska tego stowarzyszenia.Program:

7 maja 2020 godz. 11:00

Powitanie uczestników – Zbigniew Kotlarek Prezes PKD

Wprowadzenie do tematyki kolokwium – dr inż. Igor Ruttmar, TPA (10’)

Działania GDDKiA dla zagospodarowania materiałów z rozbiórek i remontów podczas budowy i modernizacji dróg – Leszek Bukowski, Dyrektor Departamentu Technologii Budowy Dróg GDDKiA (20’)

Działania nauki na rzecz rozwoju i promocji recyklingu na gorąco – dr hab. inż. Wojciech Bańkowski, prof. IBDiM (15’)

Doświadczenia Budimex SA w zagospodarowaniu „odpadów”, w tym destruktu asfaltowego – Ewelina Karp, Budimex SA (15’)

Odpowiedzi na pytania uczestników (zadawane poprzez czat), wymiana opinii między prelegentami

Podsumowanie kluczowych zagadnień kolokwium – dr inż. Igor Ruttmar, TPA (5’)


Warunki:

Udział w kolokwium jest bezpłatny. Aby wziąć udział, należy zarejestrować się, klikając w link:

https://pkd.clickmeeting.com/nawierzchnie-asfaltowe-w-perspektywie-neutralnosci-emisyjnej-i-gospodarki-obiegu-zamknietego


Partnerzy:


Patroni:

Polecane konferencje

Odbyła się01122020_WiS

Webinarium konsultacyjne WiS nr 9: Powiązanie wymagań technicznych z technologią BIM

Ostatnie spotkanie w ramach cyklu konsultacji realizowanych na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury dotyczyć będzie powiązania nowych wymagań technicznych z technologią BIM.

Zapisz sięWEBForumZID

WebForum Zarządzanie infrastrukturą drogową

Odpowiedzialne zarządzanie infrastrukturą drogową, w którym decyzje są podporządkowane celom i misji zarządcy, nakierowane musi być na świadczenie usług publicznych na odpowiednim poziomie.

Odbyła się

Webinarium konsultacyjne WiS nr 8: utrzymanie i ochrona antykorozyjna

Czwarte webinarium konsultacyjne nowego systemu Wzorców i Standardów w części dotyczącej drogowych obiektów inżynierskich będzie poświęcone utrzymaniu, w tym ochronie antykorozyjnej.