Rozwój gospodarki a utrzymanie sieci drogowej

Odbyła się

Pobierz ulotkę

Powiązania pomiędzy utrzymaniem sieci drogowej a gospodarką kraju będą tematem webinarium z udziałem dr hab. inż. Adana Zofki, profesora w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów. Jest to tematyka niezwykle istotna dla Polski w okresie rosnącej konkurencji o środki publiczne, przyrostu sieci drogowej i jednocześnie ciągłego wzrostu popytu na usługi infrastrukturalne. Wymaga to coraz większych nakładów finansowych.

Podczas webinarium zostanie przybliżona tematyka właściwego utrzymania infrastruktury drogowej i szczególnych wyzwań w tej dziedzinie. W drugiej części zostaną przedstawione strategiczne kierunki działań służące do wdrożenia właściwego systemu utrzymania, co może przyczynić się do wzrostu gospodarczego naszego kraju.

Webinar kierowany jest do zarządców dróg na każdym szczeblu, przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Finansów a także marszałków województw, prezydentów miast czy Rad Gmin. Zapraszamy także przedstawicieli przedsiębiorstw sektora drogowego i środowiska naukowego.

Wykładowca:

Dr hab. inż. Adam Zofka jest Sekretarzem Naukowym w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów (IBDiM) w Warszawie. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 2007 roku na uniwersytecie w stanie Minnesota w Stanach Zjednoczonych AP a następnie przez pięć lat pracował na stanowisku profesora na Uniwersytecie w stanie Connecticut. Jest aktywnym uczestnikiem prac badawczo-rozwojowych w zakresie infrastruktury transportowej w kraju i na świecie. Adam Zofka jest m.in. członkiem komitetu PIARC Asset Management jak również członkiem komitetu RILEM w zakresie analizy cyklu życia (LCA) oraz przedstawicielem polskiego środowiska drogowego w komitecie sterującym European Asphalt Technology Association (EATA). Adam Zofka jest obecnie kierownikiem projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego celem jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania aktywami drogowymi w GDDKiA.


Program:

29 kwietnia br . (środa)

10:00 Rozwój gospodarki a utrzymanie sieci drogowej

  • Wpływ sieci drogowej na gospodarkę
  • Znaczenie właściwego utrzymania infrastruktury
  • Wyzwanie: Utrzymanie
  • Proponowane działania
  • Odpowiedzi na pytania uczestników (zadawane poprzez czat)


Warunki:

Udział w webinarium jest bezpłatny. Aby wziąć w nim udział, należy kliknąć w link: https://pkd.clickmeeting.com/rozwoj-gospodarki-a-utrzymanie-sieci-drogowej lub skopiować go w polu adresowym przeglądarki.

Następnie należy zalogować się, podając swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Platforma ClickMeeting, na której będzie odbywać się webinarium, rekomenduje łączenie się przez przeglądarkę internetową Chrome.

Polecane konferencje

Za 4 dni

Jakość nawierzchni betonowych: specyfikacje i praktyka

Po webinarium z 26 maja zapraszamy na kolejne wydarzenie na temat dróg betonowych - kolokwium „Jakość nawierzchni betonowych: specyfikacje i praktyka”.

Odbyła się

Nawierzchnie betonowe: wymagania projektowe i realizacyjne

Zapraszamy na webinarium poświęcone projektowaniu i wykonawstwu nawierzchni betonowych, w tym specyficznym problemom związanym z oceną wykonanych robót i warunkami ich odbioru. Udział jest bezpłatny

Odbyła się

Nawierzchnie asfaltowe w perspektywie neutralności emisyjnej i gospodarki obiegu zamkniętego – wykorzystanie destruktu asfaltowego

Celem kolokwium jest przegląd wiedzy na temat możliwości technicznych i prawnych stosowania destruktu i wypracowanie wniosków w celu zmiany niekorzystnych interpretacji przepisów.