VIII Śląskie Forum Drogownictwa

Za 92 dni

Już po raz ósmy Polski Kongres Drogowy – Komitet Narodowy Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach organizują Śląskie Forum Drogownictwa. To nazwa międzynarodowej konferencji poświęconej wymianie wiedzy, najlepszych praktyk i doświadczeń między drogowcami Polski i Niemiec, a także innych krajów niemieckiego obszaru językowego.

Tegoroczna impreza będzie miała charakter drogowo-mostowy: po raz pierwszy w tak znacznej licznie zostaną poruszone tematy utrzymania mostów, ich kontroli i bezpieczeństwa. Drugim dużym blokiem będą – tradycyjnie dla tej konferencji – nowości w dziedzinie nawierzchni asfaltowych oraz wzmocnień gruntów i podłoża.

Miejscem obrad będzie hotel „Stok” w Wiśle – Jawornik 52A.


Program:

W trakcie Forum wygłoszone zostaną następujące prezentacje:

Monitoring zadaszenia Stadionu Śląskiego (wykład inauguracyjny) - prof. Krzysztof Żółtowski, Politechnika Gdańska

Mieszanki i nawierzchnie z ORBITON HiMA: nowe wydawnictwo OA - Przemysław Ostrowski, ORLEN ASFALT

Analiza układu warstw bitumicznych – dr inż. Krzysztof Błażejowski, ORLEN ASFALT

Wyniki obliczeń nawierzchni z asfaltem wysokomodyfikowanym – Zbigniew Tabor, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Rozwój nawierzchni asfaltowych w oparciu o badania funkcjonale: gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy z badaniami funkcjonalnymi MMA – dr inż. Igor Ruttmar, TPA

Optymalizacja grubości dolnych warstw konstrukcyjnych i podłoża z zastosowaniem preparatu jonowymiennego - Marek Przeradzki Visolis Sp. z o.o. Sp.k

Asset Management i Building Information Modeling z perspektywy zarządcy infrastruktury - dr Agata Ciołkosz-Styk, dr inż. Sławomir Heller, Heller Consult

Wykorzystanie BIM do koordynacji inwestycji drogowych i mostowych/Einsatz von BIM zur Koordinierung von Straßen- und Brückeninvestitionen - Aleksander Buttgereit, Stadt Münster, Amt für Mobilität und Tiefbau

Key Performance Indicators (KPIs) dla infrastruktury mostowej - Marek Skakuj, HELLER Ingenieurgesellschaft mbH, Darmstadt

Metodyka BIM w zarządzaniu obiektami mostowymi – prof. Marek Salamak, Politechnika Śląska

Maintenance programs under consideration of macroeconomic aspects/Ocena programów utrzymaniowych w aspekcie makroekonomicznym– Jurgen Krieger, BASt

Bridge inspection (including NDT and new technologies) – Jurgen Krieger, BASt

Systemy monitoringu obiektów mostowych - prof. Jan Bień, Politechnika Wrocławska

Hałas dylatacji mostowych - prof. Janusz Bohatkiewicz, Politechnika Lubelska

Trwałość dylatacji – prof. Krzysztof Żółtowski, Politechnika GdańskaSzczegółowy podział na sesje nastąpi po zakończeniu uzgodnień ze wszystkimi prelegentami.


Warunki:

Rejestracja uczestników konferencji rozpocznie się 1 marca 2020 r.

Polecane konferencje

Zapisz się

II Forum Beton w drogownictwie

Ostróda

Konferencja "Nawierzchnie betonowe: budowa, utrzymanie i naprawa" oraz wystawa firm branży drogowej, cementowej i chemicznej w EXPO-MAZURY.

Odbyła się

II Polskie Forum Tunelowe

Wrocław

Druga edycja Międzynarodowej Konferencji "Polskie Forum Tunelowe"odbyła się we Wrocławiu, a głównym tematem były planowane i realizowane inwestycje oraz eksploatacja tuneli.

Zapisz się

Zrównoważone drogi: ochrona środowiska

Lublin

Międzynarodowa konferencja „Zrównoważone drogi" stanowi kontynuację odbywających się na Lubelszczyźnie konferencji z cyklu „Ochrona środowiska i estetyka w budownictwie komunikacyjnym” .