II Polskie Forum Tunelowe

Odbyła się


Polski Kongres Drogowy – Komitet Narodowy Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział we Wrocławiu zapraszają na Międzynarodową Konferencję „Polskie Forum Tunelowe”, której druga edycja odbędzie się we Wrocławiu.

Tematyka konferencji dotyczy projektowania, budowy i bezpiecznej eksploatacji tuneli drogowych w terenie górzystym, pod wodą oraz służących komunikacji w miastach. Przewidujemy kilka sesji tematycznych, w tym dotyczące dużych rozpoczętych właśnie inwestycji tunelowych w Polsce: w ciągu drogi S3 Bolków-Kamienna Góra w woj. dolnośląskim oraz tunelu między wyspami Wolin i Uznam w Świnoujściu.


Program:

21 stycznia (wtorek)

12:00 Sesja I Inwestycje tunelowe w Polsce

Otwarcie konferencji – Zbigniew Kotlarek, prezes PKD, Lidia Markowska, dyrektor Oddziału GDDKiA we Wrocławiu (5’)

Wystąpienia zaproszonych gości (10’)

Warunki kontraktowe FIDIC na prace podziemne (Szmaragdowa książka 2019) w zderzeniu z praktycznymi problemami przy budowie i utrzymaniu tuneli – prof. Arnold Dix, wiceprezydent ITA-AITES, ALARP Consulting Group, CEO & Managing Director (20’)

Rezultaty prac Komitetu Technicznego PIARC Road Tunnels Operations w latach 2016-2019 - Rafael Lopez Guarga, główny inżynier Zarządu Autostrad Państwowych w Aragonii, sekretarz KT D5 (20’)

Aktualne problemy projektowania obudowy tuneli w południowej Polsce – prof. Marek Cała, prof. Antoni Tajduś, dr Agnieszka Stopkowicz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (20’)

Realizacja tunelu drogowego na trasie S7 Lubień-Rabka – Maciej Mądro, kierownik projektu w Oddziale GDDKiA w Krakowie (15’)

Tunele w ciągu drogi ekspresowej S-19 na Podkarpaciu – Krzysztof Czarnik, Promost Consulting (15’)

dyskusja

14:00 lunch

15:00 sesja II TS26: wyzwanie dla inwestora, projektanta i wykonawcy

Inwestycje tunelowe na terenie działania Oddziału GDDKiA we Wrocławiu – Lidia Markowska, dyrektor oddziału GDDKiA we Wrocławiu (10’)

Technologia NATM: zasady projektowania i wykonawstwa – prof. Robert Galler, Uniwersytet Montan w Leoben, Austria (25’)

Wyzwania w projektowaniu tunelu drogowego TS26 w ciągu drogi S3 Bolków – Kamienna Góra Północ – Michael Proprenter, IC-Consulenten, główny projektant tunelu (20’)

Wytyczne i wymagania do projektowania tuneli w Polsce oraz pozostałych krajach UE na bazie doświadczeń projektu tunelu TS-26 w ciągu drogi ekspresowej S3 - Maciej Fidyk, IVIA SA (15’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja

16:20 przerwa kawowa

16:40 sesja III Tunele bezpieczne dla ludzi i środowiska

Koszty cyklu życia tuneli i porównanie systemów wentylacyjnych w krajach Europy - Gerd Holzer, Dieter Pejrimovsky, Bernhard Hoeppberger (20’)

Pożary rozlewisk paliwa, akumulatorów litowo-jonowych oraz gazów technicznych i ich rozprzestrzenianie się na różnych nawierzchniach drogowych – prof. Jerzy Ejsmont, prof. Beata Świeczko-Żurek Politechnika Gdańska (25’)

Dobór systemu wentylacji w warunkach pożaru w tunelu drogowym – prof. AGH Marek Borowski, Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków (20’)

Ochrona środowiska przed drganiami w przypadku tuneli komunikacyjnych – prof. Krzysztof Stypuła, Politechnika Krakowska (20’)

20:00 uroczysta kolacja

22 stycznia (środa)

10:00 sesja IV Tunel i miasto

Projektowanie i aspekty formalno-prawne odwodnień budowlanych na przykładzie miejskich tuneli komunikacyjnych – dr Rafał Kuszyk, prof. Anna Siemińska-Lewandowska, Politechnika Warszawska (20’)

Tunel drogowy w obszarze miejskim na przykładzie projektu tunelu w ciągu drogi ekspresowej S-2 na odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy – Maciej Kieniewicz, Dyrektor Pracowni Mostów Transprojektu Warszawa (20’)

Budowa podziemnego tunelu kolejowego w Łodzi – Marcin Tomaszewski, PBDiM w Mińsku Mazowieckim (15’)

Możliwość wykonania metra w rejonie krakowskiej AGH – Krzysztof Ostrowski, Politechnika Krakowska (15’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja

11:15 przerwa kawowa, check out

11:45 sesja V Tunel i woda

Podwodny tunel w Świnoujściu: wyzwania projektowe i realizacyjne – Julita Borkowska, Oddział GDDKiA w Szczecinie (20’)

Realizacja tunelu w Świnoujściu: wyzwania technologiczne i logistyczne – Mert Vardar, Główny specjalista ds. TBM, Piotr Flisiak, Dyrektor Kontraktu Tunel Świnoujście PORR S.A. PORR Bau Gmbh Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt, A.Ş. Energopol- Szczecin S.A. Spółka Cywilna (40’)

Dobór izolacji przeciwwodnej w obiektach tunelowych w kontekście szczelności i trwałości - Krzysztof Śleszycki, Wojciech Buczek, SIKA Poland (15’)

Tunelowe odwodnienia szczelinowe. Rozwiązania CS-BETON uwzględniające bezpieczeństwo ppoż. oraz właściwy dobór hydrauliczny – Robert Stawecki, CS-BETON Polska (15’)

dyskusja

13:30 lunch, zakończenie obradWarunki:

14.01.2020: Wyczerpana pula pokoi w Hotelu Novotel Wrocław City. Zgłoszenia udziału w Forum bez noclegu będą przyjmowane do 16.01.2020.


Opłaty za udział w Forum:

A. Bez noclegu:

1000 zł z VAT

Opłata ta obejmuje:

 • udział w Forum w dniach 21-22.01.2020,
 • materiały konferencyjne,
 • tłumaczenie,
 • serwis kawowy i obiad w dniach 21-22.01.2020,
 • uroczystą kolację w dn. 21.01.2020,
 • bezpłatny parking niestrzeżony na terenie należącym do Hotelu.

B. Z noclegiem (21/22.01.2020):

1200 zł z VAT - miejsce w pokoju 2-osobowym (1100 zł - dla członków Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy)

lub

1350 zł z VAT - pokój 1-osobowy

Opłaty te obejmują:

  • udział w Forum w dniach 21-22.01.2020,
  • materiały konferencyjne,
  • tłumaczenie,
  • serwis kawowy i obiad w dniach 21-22.01.2020,
  • uroczystą kolację w dn. 21.01.2020.
  • nocleg w Hotelu Novotel Wrocław City*** ze śniadaniem
  • bezpłatny parking niestrzeżony na terenie należącym do Hotelu.
  Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

  Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 a kończy o 12:00 dnia kolejnego. Pokoje będą udostępniane wcześniej w miarę możliwości hotelu.

  Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 14 stycznia 2020r. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

  W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) konferencji .

  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji w terminie późniejszym niż 16 stycznia 2020r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

  W przypadku, gdy uczestnik konferencji potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji "Drukuj" po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności. W przypadku pobierania proformy prosimy pamiętać o tym, by wybrać także opcję "Wyślij".


Relacja:

Blisko 150 uczestników zgromadziło zakończone 22 stycznia we Wrocławiu II Polskie Forum Tunelowe. Konferencja znalazła się w kalendarzu Światowego Stowarzyszenia PIARC i branżowej organizacji ITA-AITES. Reprezentanci tych organizacji byli głównymi mówcami podczas sesji otwierającej Forum.

Wiceprezydent ITA-AITES prof. Arnold Dix przybliżył zebranym zapisy zawarte w wydanej w 2019 roku „Szmaragdowej Książce” przygotowanej wspólnie przez ITA-AITES i organizacje FIDIC. Zawiera ona warunki kontraktowe dla budowli podziemnych. Głównym celem jaki przyświecał twórcom tego opracowania – powiedział prof. Dix – było stworzenie bardziej sprawiedliwego podziału ryzyk między Zamawiającym i Generalnym Wykonawcą.

Tematem wystąpienia Rafaela Lopez Guargi, głównego inżyniera Zarządu Autostrad Państwowych w Aragonii i jednocześnie hiszpańskojęzycznego sekretarza Komitetu Technicznego D5 PIARCU, zajmującego się tunelami, było przedstawienie dorobku prac tego gremium w minionej kadencji, a także kierunków działań w czteroleciu 2020-2023. Jako priorytetowe tematy wymienił sposoby zwiększenia odporności tuneli na zagrożenia, upowszechnienie najlepszych praktyk w utrzymaniu i zarządzaniu ruchem w tunelach, wpływ nowych rodzajów napędu samochodów na bezpieczeństwo w tunelach oraz ITS.

Problemy projektowania obudowy tuneli w południowej Polsce (a tam buduje się ich większość) były tematem wystąpienia prof. Marka Cały z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Warunki geologiczno-inżynierskie na obszarze występowania tzw. fliszu karpackiego są trudne i wymagają szczególnie starannego rozpoznania masywu skalnego i gruntowego.

Tak się składa, że właśnie na obszarze karpackim budowane są lub wkrótce będą duże tunele drogowe. O stanie zaawansowania robót na budowie tunelu na odcinku Lubień-Rabka drogi S7 w Małopolsce opowiedział kierownik projektu w Oddziale GDDKiA w Krakowie Maciej Mądro. Niedawno dokonano przebicia jednej nitki tunelu (drążonego metodą górniczą z obu stron jednocześnie), w tym roku nastąpi to także na drugiej nitce, a budowa powinna być ukończona w przyszłym roku.

Na terenie Podkarpacia, w ramach budowy drogi ekspresowej S19 z Rzeszowa do granicy ze Słowacją, zgodnie z opracowaną koncepcją programową, mają powstać 3 tunele, o łącznej długości 6260 m – powiedział Krzysztof Czarnik z firmy Promost Consulting. Na tym etapie prac nie można jeszcze przesądzać czy tunele będą drążone metoda górniczą, jak w sąsiedniej Małopolsce, czy budowane przy pomocy tarczy drążącej.


Polecane konferencje

Odbyła się

Dostosowanie dróg w Polsce do zmian klimatu

Kolejne webinarium PKD poświęcone będzie przedstawieniu wspólnego projektu GDDKiA i Inicjatywy JASPERS, służącego zbadaniu warunków adaptacji dróg krajowych do zmian klimatycznych.

Odbyła się

Drogi i mobilność po pandemii Covid-19: bezpieczeństwo ruchu drogowego

Kolejne kolokwium PKD będzie dotyczyć problemów bezpieczeństwa na drogach i wzorców mobilności w okresie pandemii i po jej ustąpieniu.


Odbyła się

Modele i technologie utrzymania dróg

Celem kolokwium jest przegląd wiedzy na temat modeli utrzymania dróg i wypracowanie wniosków dla wyboru najkorzystniejszych sposobów zarządzania drogami na każdym poziomie.