Kongres Zarządzanie Infrastrukturą Drogową

Odbyła się

Polski Kongres Drogowy – Komitet Narodowy Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC oraz Inicjatywa Edukacyjna INFRAMA zapraszają na Kongres Zarządzanie Infrastrukturą Drogową. Miejscem obrad, odbywających się w dniach 4-5 grudnia 2019 r., będzie hotel Golden Tulip**** przy ul. Towarowej 2.

Kongres Zarządzanie Infrastrukturą Drogową jest pierwszym takim przedsięwzięciem organizowanym w Polsce. Jego celem jest popularyzacja w Polsce nowego, kompleksowego podejścia do zarządzania infrastrukturą, znanego jako Asset Management. Kongres będzie mieć charakter międzynarodowy, wezmą w nim udział eksperci z Komitetu Technicznego Asset Management Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC.

Honorowym patronatem objęli przedsięwzięcie: Minister Infrastruktury, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich a także Światowe Stowarzyszenie Drogowe PIARC.

Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in. zarządzania infrastrukturą drogową na szczeblu strategicznym, taktycznym i operacyjnym, w tym diagnostyki stanu nawierzchni w planowaniu remontów i programów utrzymaniowych, zarządzania ryzykiem, zarządzania infrastrukturą w całym cyklu życia.

Kongres podzielony jest na dwa dni. W pierwszym dniu przewidziane są sesje plenarne (zapewnione tłumaczenie polsko-angielskie), a w drugim - sesje warsztatowe, prowadzone w języku polskim. Uczestnicy mają do wyboru 2 ścieżki warsztatów: jedną poświęconą remontom i diagnostyce nawierzchni oraz drugą, dotyczącą bezpieczeństwa ruchu i zarządzania ryzykiem. Prosimy o zaznaczenie wyboru ścieżki warsztatu w formularzu rejestracyjnym.

Formularz i cennik udziału w kongresie dostępny jest na specjalnej stronie internetowej.


Program:

4 grudnia (środa)

10:00 Sesja inauguracyjna

10:00 Otwarcie i powitanie gości – Zbigniew Kotlarek, prezes PKD, dr Sławomir Heller, Inicjatywa Edukacyjna INFRAMA

10:20 Wystąpienie p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasza Żuchowskiego, Pierwszego Delegata PIARC w Polsce

10:30 PIARC Strategic Plan for the future of resilient infrastructures – Claude Van Rooten, Prezydent Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC

10:50 sesja I Rola PIARC w edukacji i propagowaniu
nowoczesnego zarządzania infrastrukturą drogową

10:50 Wkład Światowego Stowarzyszenia Drogownictwa PIARC w propagowanie i rozwój Road Asset Management - dr Thomas Linder, przewodniczący Komitetu Technicznego Asset Management PIARC w kadencji 2011-2015 i 2016-2019

11:05 Zarządzanie ryzykiem/zarządzanie rezyliencją w zarządzaniu infrastrukturą drogową – dr Jürgen Krieger, Dyrektor Departamentu Mostów w Bundesanstalt für Straßenwesen, Niemcy, przewodniczący Grupy Strategicznej Resilient Infrastructure PIARC

11:20 Znaczenie i możliwości podejmowania decyzji w zarządzaniu infrastrukturą drogową - Marcin Nowacki, Dyrektor Departamentu Technologii Budowy Dróg GDDKiA, członek Komitetu Technicznego Asset Management PIARC

11.30 Założenia wytycznych utrzymania nawierzchni drogowych, poboczy i odwodnień na drogach samorządowych - prof. Piotr Radziszewski, Politechnika Warszawska

11:50 dyskusja

12:30 przerwa na lunch

13:30 sesja II Wybrane aspekty zarządzania infrastrukturą drogową

13:30 Elektromobilność i związane z nią wyzwania dla zarządców infrastruktury drogowej - prof. Wojciech Paprocki, Dyrektor Instytut Infrastruktury Transportu i Mobilności SGH

13:45 Utrzymanie infrastruktury drogowej w Polsce w dobie rewolucji technologicznej: rozwój czy stagnacja? - Robert Marszałek, Zarządzanie & Doradztwo Gdynia

14:00 Pozyskanie opinii publicznej jako strategicznego sojusznika administracji - Jakub Kurasz, Dyrektor ds. komunikacji, PwC Poland

14:15 Nowe inwestycje a zrównoważony rozwój sieci drogowych: włączenie zmian klimatycznych do zarządzania siecią drogową i jej rozwojem - Pasquale Staffini, Head of Roads Division, JASPERS; Elisabet Vila Jordà, Senior Transport Engineer, JASPERS

14:30 Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji, czyli powiązanie branży drogowej z telekomunikacyjną, energetyczną i kolejową - Joanna Antczak; Wydział Geoprzetwarzania Danych Departament Strategii i Analiz Urzędu Komunikacji Elektronicznej

14:45 dyskusja

15:15 przerwa kawowa

15:45 Sesja III Wspomaganie zarządzania

15:45 Wartość informacji w zarządzaniu infrastrukturą drogową - dr Agata Ciołkosz-Styk, Grupa HELLER

16:00 Rola nowoczesnej diagnostyki w zarządzaniu infrastrukturą drogową - Zbigniew Tabor, Dyrektor ZDW w Katowicach

16:15 Planowanie cyklu życia w Road Asset Management - Prof. Adam Zofka, IBDiM

16:30 Poziom usług (level of service) jako element zarządzania ryzykiem w kontraktach na utrzymanie dróg - Andrzej Maciejewski, UNECE, TEM Project Manager

16:45 dyskusja

17:15 Do kogo należy droga?

Krótka rozprawa między trzema osobami, politykiem, inżynierem a kierowcą (sztuka współczesna w trzech aktach)

20:00 kolacja

5 grudnia (czwartek)

9:00 Warsztaty Asset Management (2 ścieżki równoległe)

Ścieżka I

9:00 planowanie remontów

10:30 przerwa kawowa

10:45 planowanie remontów cd.

12:00 lunch

13:00 Diagnostyka nawierzchni i wykorzystanie jej wyników w zarządzaniu

14:30 przerwa kawowa

14:45 diagnostyka cd.

16:00 zakończenie Kongresu

Ścieżka II

9:00 bezpieczeństwo ruchu drogowego

10:30 przerwa kawowa

10:45 bezpieczeństwo ruchu cd.

12:00 lunch

13:00 Ryzyko w zarządzaniu infrastrukturą drogową

14:30 przerwa kawowa

14:45 Ryzyko cd.

16:00 zakończenie Kongresu


Warunki:

Opłata za udział w Kongresie wynosi:

Bez noclegów:

1175,- PLN (dwa dni) lub

950,- PLN (tylko obrady plenarne)

Opłata ta obejmuje:

  • udział w Kongresie
  • materiały konferencyjne,
  • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 05.05.2019,
  • serwis kawowy i obiad w dn. 06.06.2019 (jeśli 2 dni)

Z jednym noclegiem:

1450,- PLN w pokoju 1-osobowym

1350,- PLN w pokoju 2-osobowym

Opłaty te obejmują:

  • jeden nocleg w Hotelu Campanille*** (ul. Towarowa 2) (04/05.12.2019) ze śniadaniem,
  • udział w Kongresie
  • materiały konferencyjne,
  • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 05.05.2019,
  • serwis kawowy i obiad w dn. 06.06.2019

Zgłoszenia udziału w Kongresie będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do dn. 22 listopada 2019 r. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko uczestnika Kongresu.

Polecane konferencje

Odbyła się

Dostosowanie dróg w Polsce do zmian klimatu

Kolejne webinarium PKD poświęcone będzie przedstawieniu wspólnego projektu GDDKiA i Inicjatywy JASPERS, służącego zbadaniu warunków adaptacji dróg krajowych do zmian klimatycznych.

Odbyła się

Drogi i mobilność po pandemii Covid-19: bezpieczeństwo ruchu drogowego

Kolejne kolokwium PKD będzie dotyczyć problemów bezpieczeństwa na drogach i wzorców mobilności w okresie pandemii i po jej ustąpieniu.


Odbyła się

Modele i technologie utrzymania dróg

Celem kolokwium jest przegląd wiedzy na temat modeli utrzymania dróg i wypracowanie wniosków dla wyboru najkorzystniejszych sposobów zarządzania drogami na każdym poziomie.