V Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

Odbyła się

"Drogi przyszłości" to tytuł tegorocznego V Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego. Konferencja obradować będzie w hotelu Zamek Ryn w dniach 24-25 września. Swego rodzaju prologiem konferencji będzie piknik edukacyjny dla dzieci i młodzieży 23 września na rynku Starego Miasta w Olsztynie.

Podczas Forum zaplanowano kilka sesji poświęconych różnym aspektom transportu drogowego w przyszłości. Będzie mowa o kierunkach rozwoju technologii budowy dróg, wizji nowoczesnego zarządzania drogami, bezpieczeństwie na drogach przyszłości. Tematem prezentacji będą także wizje miast przyszłości, tego jak będziemy się po nich poruszali oraz pojazdy przyszłości.

Drogi przyszłości to będzie również temat pikniku edukacyjnego, który tradycyjnie już otwiera Warmińsko-Mazurskie Forum. Celem pikniku edukacyjnego jest propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, zachowań pro-ekologicznych oraz zaprezentowanie najnowszych trendów i osiągnięć branży drogowej. Piknik odbędzie się na olsztyńskim Starym Mieście – wokół budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (Stary Ratusz)i na scenie staromiejskiej. Kulminacyjnym punktem pikniku będzie budowa ogromnej makiety nowoczesnej drogi przez dzieci biorące wcześniej udział w grze miejskiej. Gra będzie polegała na odwiedzaniu stoisk wystawionych przez partnerów przedsięwzięcia.

Firmy zainteresowane stoiskiem na pikniku proszone są o kontakt z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (osoba do kontaktu: Marta Kuprian). Firmy zainteresowane promocją podczas konferencji w Rynie prosimy o kontakt z biurem Polskiego Kongresu Drogowego.Program:

Opcjonalnie:

23 września (niedziela):

13:00 – 17:00 piknik edukacyjny „Drogi przyszłości” na scenie staromiejskiej i wokół budynku WBP na Starym Mieście w Olsztynie (konkursy, gra miejska, budowanie makiety drogi przyszłości, występy artystyczne)

19:00 kolacja na Zamku w Rynie

24 września 2018 (poniedziałek):

Sesja Inauguracyjna

9:30 Otwarcie Forum, przywitanie uczestników - Zbigniew Tabor, wiceprezes Polskiego Kongresu Drogowego, przewodniczący Konwentu Dyrektorów ZDW, Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

9:40 Wystąpienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (w trakcie potwierdzania)

9:50 25 lat działalności firmy GZD - Krystyna Giera, właściciel firmy GZD, dawniej „Giera Znaki Drogowe”

9:55 Wręczenie wyróżnienia „Zasłużony Drogowiec Warmii i Mazur”

SESJA I Drogi przyszłości

10:00 TRA 2018: pojazdy i drogi przyszłości - prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, dyrektor IBDiM przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych (25’)

10:25 Transport przyszłości: autonomia ruchu, elektromobilność, car sharing – prof. dr hab. inż. Piotr Wrzecioniarz, Politechnika Wrocławska (25’)

10:50 Nowe koncepcje kształtowania bezpiecznych dróg – dr hab. inż. prof. nadzw. PG Kazimierz Jamroz, dr hab. prof. nadzw. PG Joanna Żukowska, doc. dr hab. inż. Lech Michalski, Politechnika Gdańska (25’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja (15’)

11:30 – 11:50 przerwa kawowa

SESJA II Bezpieczeństwo dziś i jutro

11:50 Kryterium bezpieczeństwa w projektowaniu infrastruktury drogowej: wyzwania przyszłości - prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska, przewodniczący Komitetu BRD i Inżynierii Ruchu PKD (25’)

12:15 Nowe technologie w zarządzaniu utrzymaniem infrastruktury – Sebastian Chyła ELDRO (20’)

12:35 Projekt INZNAK: opracowanie inteligentnych znaków drogowych – dr hab. inż. prof. zw. PG Andrzej Czyżewski, Politechnika Gdańska (25’)

13:00 Innowacyjne urządzenia bezpieczeństwa drogowego a akcje ratownicze na drogach – Jacek Pasikowski, ProWerk (20’)

13:20 Model korporacyjny w ewidencji i analityce brd - Adam Ramza Comarch SA (20’)

13:40 Ocena ryzyka zagrożeń poważnymi wypadkami drogowymi na sieci dróg samorządowych w Polsce w latach 2014–2017 – dr inż. Wojciech Kustra, dr hab. inż. prof. nadzw. PG Kazimierz Jamroz, mgr inż. Anna Gobis, dr inż. Joanna Wachnicka, Politechnika Gdańska (20’)

14:00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – Jerzy Szerszoń, Saferoad RRS (20’)

pytania i odpowiedzi, dyskusja (10’)

14.30 – 15.30 obiad

SESJA III Materiały i technologie w drogownictwie

15:30 Rejonizacja kruszyw krajowych z uwagi na reaktywność alkaliczną: wyniki badań w projekcie ASR-RID – dr inż. Zdzisław Naziemiec, mgr inż. Ewelina Pabiś-Mazgaj, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie (20’)

15:50 Sposoby zapobiegania skutkom reakcji alkalicznej kruszyw dla kruszyw o różnym stopniu reaktywności: wstępny projekt wytycznych technicznych GDDKiA – dr inż. prof. ICiMB Albin Garbacik, dr Grzegorz Adamski, dr inż. Mikołaj Ostrowski ICiMB (20’)

16:10 Nowoczesne nawierzchnie betonowe - dr inż. Aleksandra Kostrzanowska - Siedlarz, Politechnika Śląska (20’)

16:30 Beton oczyszczający powietrze - mgr inż. Krzysztof Szerszeń, Górażdże Cement S.A. (20’)

Pytania i odpowiedzi (10’)

17:00 – 17:15 przerwa kawowa

SESJA IV Drogowe innowacje

17:15 Make Roads Great Again: Przyszłość dróg – dr inż. Aleksander Zborowski, dyrektor ds. badań i rozwoju TPA Pruszków, Igor Ruttmar, prezes TPA Pruszków, przewodniczący Komitetu Technicznego Nawierzchni Asfaltowych PKD (20’)

17:35 Innowacyjne technologie asfaltowe – dr inż. Krzysztof Błażejowski, Orlen Asfalt (20’)

17:55 Polepszenie parametrów użytkowych konstrukcji nawierzchni poprzez zastosowanie warstwy stabilizowanej ziarnistym dodatkiem hydrofobowym – Małgorzata Garbacz, Nascon sp. z o.o. (15’)

18:10 Drogi betonowe w Polsce – Mikołaj Borowski, Marek Surowiec, Grupa Ożarów (20’)

18.30 pytania i odpowiedzi (10’)

19:00 „Wszystkie znaki na niebie i ziemi” – koncert jubileuszowy GZD w wykonaniu muzyków Filharmonii Olsztyńskiej (dziedziniec zamkowy)

20:00 uroczysta kolacja (dziedziniec zamkowy)

25 września 2018 (wtorek)

SESJA V Zarządzanie drogami przyszłości

9.30 Zarządzanie krajobrazem w mieście inteligentnym. Jak planować i zarządzać zmianą w przestrzeni publicznej polskich miast? – Szymon Ciupa, www.smartcity-expert.eu (20’)

9:50 Strategiczne planowanie przedsionkiem do przyszłości – dr inż. Sławomir Heller, HELLER Ingenieurgesellschaft mbH (25’)

10:15 Mosty przyszłościdr hab. inż. prof. IBDiM Janusz Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów (25’)

10:35 Mosty do przyszłości z technologią BIM – dr hab. inż. prof. PŚl. Marek Salamak, Politechnika Śląska (20’)

11:00 Kluczowe instrumenty wspierające zarządców dróg w procesie strategicznego zarządzania – Marcin Gos, Smart Factor (20’)

11:20 Rozwój systemów ITS: komunikacja pojazd-pojazd i pojazd-infrastruktura – Mirosław Czerliński, Sprint (20’)

11:40– 12:00 przerwa kawowa, wymeldowanie z hotelu

SESJA VI Pojazdy przyszłości

12:00 Status quo and prospects for electric trucks with catenary in Germany (Stan obecny i perspektywy dla elektrycznych samochodów ciężarowych z siecią trakcyjną w Niemczech) -Dr. Michael Lüken, VDI/VDE Innovation + Technik GmbH, ekspert Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego RFN (25’ - transmisja online)

12:25 Badanie prędkości jako istotny element zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego – Maria Dąbrowska-Loranc, Instytut Transportu Samochodowego (20’)

12:45 Oznakowanie dróg - materiały infrastrukturalne współpracujące z pojazdami autonomicznym – Michał Kowalski 3M Poland (20’)

13:05 Nowoczesne samochody marki Volkswagen – Adrian Kulik, Auto Wimar Warmia (15’)

13:20 dyskusja

13.25 -13.45 przerwa kawowa

SESJA VII Nowoczesne zarządzanie drogami – gdzie jesteśmy w 20. roku po reformie samorządowej

13:45 debata panelowa

Uczestnicy: Marcin Kuchciński, członek Zarządu woj. warmińsko-mazurskiego, uczestnicy Konwentu Dyrektorów ZDW, Małgorzata Ostrowska, dyrektor ZDP w Ostródzie, Karol Łomecki dyrektor ZDP w Bartoszycach

15.00 Obiad


Warunki:

Opłata za udział w Forum wynosi:

A. Z dwoma noclegami:

1600 zł z VAT - w pokoju 2-osobowym

1800 zł z VAT - w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • dwa noclegi w Hotelu Zamek RYN**** (23/24 i 24/25.09.2018) ze śniadaniami,
 • kolację z elementami regionalnymi w dn. 23.09.2018,
 • udział w Forum w dniach 24-25.09.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 24.09.2018,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 25.09.2018

B. Z jednym noclegiem:

1200 zł z VAT - w pokoju 2-osobowym (dla członków Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy opłata obniżona do 1100 zł z VAT)

1400 zł z VAT - w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • jeden nocleg w Hotelu Zamek RYN**** (24/25.04.2018) ze śniadaniem,
 • udział w Forum w dniach 24-25.09.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 24.09.2018,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 25.09.2018

Bez noclegów:

900 zł z VAT

Opłata ta obejmuje:

 • udział w Forum w dniach 24-25.09.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 24.09.2018,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 25.09.2018

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Liczba pokoi jednoosobowych ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 a kończy o 12:00 dnia kolejnego. Pokoje będą udostępniane wcześniej w miarę możliwości hotelu.

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 14 września 2018 r. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 18 września 2018r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji "Drukuj" po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.


Relacja:

Drogi przyszłości – pierwszy raz pod tym hasłem, a po raz piąty w ogóle zebrało się w dniach 24-25 września Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe. Jest to wspólne przedsięwzięcie Polskiego Kongresu Drogowego i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Miejscem obrad był Hotel Zamek w Rynie, a wstępem do spotkania przeszło 170 przedstawicieli administracji drogowej i firm branży drogowej był tradycyjnie już piknik edukacyjny dla najmłodszych na Starym Mieście w Olsztytnie.

Szczególnymi momentami podczas sesji inauguracyjnej było wręczenie prof. Leszkowi Rafalskiemu, dyrektorowi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, wyróżnienia Polskiego Kongresu Drogowego „Zasłużony drogowiec Warmii i Mazur”. Zostało mu ono przyznane, na wniosek ZDW w Olsztynie za wieloletnią współpracę z różnymi jednostkami administracji drogowej w regionie i tamtejszym środowiskiem akademickim. Prof. Rafalski kierował m.in. opracowaniem strategii rozwoju sieci drogowej na Warmii i Mazurach. Dziękując za wyróżnienie powiedział, że jest dla niego źródłem satysfakcji, gdy odwiedzając województwo widzi jak stopniowo zmienia się jego oblicze, dzięki realizacji tego dokumentu.

Referat prof. Rafalskiego tradycyjnie otwiera każde Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe. Tym razem dyrektor IBDiM zapoznał uczestników konferencji z tendencjami zmian w transporcie drogowym, jakie dały się zaobserwować podczas tegorocznej Transport Research Arena. Podczas kongresu, który obradował w kwietniu w Wiedniu, wygłoszono przeszło 650 referatów, przeważnie odnoszących się do głównego hasła, które brzmiało: era cyfrowa w transporcie. Dla zarządców dróg – zauważył prof. Rafalski – najważniejsze wnioski dotyczą widocznej tendencji do zwiększania ciężaru pojazdów. Wkrótce będą obowiązywać dyrektywy UE zwiększające dopuszczalny całkowity ciężar pojazdów do 60 ton. Mają być wyznaczone trasy europejskie dostosowane do zwiększonych obciążeń i stopniowo dostosowana istniejąca sieci do drogowa do zwiększonych obciążeń. Jeszcze większego znaczenia nabiorą w tej sytuacji systemy ważenia pojazdów.

Na inne aspekty zmian dotyczących pojazdów, które będą w nieodległej przyszłości poruszać się po drogach zwrócił uwagę prof. Piotr Wrzecioniarz z Politechniki Wrocławskiej. Słowem, które teraz jest odmieniane przez wszystkie przypadki jest elektromobliność. Samochody elektryczne, a właściwie pojazdy, bo napędzane lub wspomagane elektrycznością mogą być także motocykle, rowery czy rolki, zdominują przede wszystkim miasta. Wyzwaniem będzie zastosowanie napędu elektrycznego w transporcie ciężarowym dużej ładowności. Mając udział 5% w ruchu drogowym, odpowiada za 22% emisji. Przy całym postępie technologicznym, ten transport zanieczyszcza powietrze bardziej niż w roku 1990. Przyszłość pokaże czy przewidywanie, że za 12 lat nastąpi koniec silników diesla będzie słuszne.

Ciężarówki na prąd to nie musi być fantazja – przekonywał w swoim wystąpieniu dr Michael Lueken z firmy VDI/VDE Innovation + Technik GmbH, ekspert Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego. Poważnym ograniczeniem jest jednak pojemność baterii i niewielki zasięg tak napędzanych samochodów. W Niemczech zbudowano 3 pilotażowe odcinki dróg o łącznej długości 10 km, z rozpiętą nad nimi siecią trakcyjną, zasilającą ciężarówki w sposób znany z trolejbusów. Jest to wspólny niemiecko-szwedzki projekt, z którym władze obu krajów wiąża duże nadzieje. Dr Lueken swoja prezentację przedstawił ze swojego biura w Berlinie, za pośrednictwem komunikatora internetowego. Była to pierwsza prezentacja on-line w historii konferencji PKD.


Polecane konferencje

Zapisz się

Forum zrównoważone drogi i ekoinfrastruktura: nowe wyzwania

Konferencja dla umożliwienia dialogu pomiędzy naukowcami i praktykami, w celu lepszego zrozumienia tematyki dotyczącej zrównoważonych dróg i ekoinfrastruktury.

Odbyła się

Zimowe utrzymanie w regionie Europy Centralnej

Główne tematy kolokwium

• Standardy utrzymania zimowego

• Systemy i materiały utrzymania zimowego

• Wpływ zmian klimatu na zimowe utrzymanie (PIARC)

Odbyła się

III Międzynarodowe Forum Tunelowe

Tradycyjnie rok konferencji PKD rozpoczyna Forum poświęcone budowie i eksploatacji tuneli. W 2021 roku wydarzenie ma nową nazwę – III Międzynarodowe Forum Tunelowe i odbywa się online.