Prelegenci:

Piotr Domagała

Lesław Kmieć

Katarzyna Łuczyk

Bogdan Modrzewski

Zbigniew Tabor EKSP

Odbyła się

VII Międzynarodowa Konferencja Śląskie Forum Drogownictwa

Katowice

Wiodącymi tematami będzie walka z hałasem drogowym w kontekście różnych nawierzchni dróg oraz zapewnienie jakości dróg. Wśród prelegentów tradycyjnie znajdzie się wielu ekspertów z Niemiec.

Odbyła się

II Lubelska Konferencja Techniki Drogowej

Lublin

PKD, Katedra Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej oraz Cement Ożarów zapraszają na II Lubelską Konferencję Techniki Drogowej „Podbudowy – wzmocnienia gruntu - drogi betonowe”.

Odbyła sięZródło: By Алексей Покровский - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16...

Asfalt lany: wymagania i wykonawstwo

CEDRY WIELKIE

Komitet Nawierzchni Asfaltowych PKD i Oddział GDDKiA w Gdańsku zapraszają na seminarium eksperckie poświęcone technologii asfaltu lanego na obiektach inżynierskich.

Odbyła się

II Małopolskie Forum Drogowe

Temat dróg i komunikacji jest na pierwszym miejscu zainteresowań opinii publicznej i władz samorządowych i stąd wielkie znaczenie takich spotkań - powiedział Leszek Zegzda otwierając Forum.

Odbyła się

IV Śląskie Forum Drogownictwa - Bezpieczeństwo i trwałość

Bezpieczeństwo i trwałość to hasło, pod którym już po raz czwarty obradowało Śląskie Forum Drogownictwa. Konferencja zgromadziła rekordową liczbę przeszło 200 uczestników.

Odbyła siękrasicki

II Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

Konieczne jest dopuszczenie do stosowania kruszyw z lokalnych zasobów- takie wnioski formułowano podczas zakończonego 6 października w Lidzbarku II Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego.

Odbyła się

III Śląskie Forum Drogownictwa

Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich zapraszają na III Śląskie Forum Drogownictwa - konferencję poświęconą technicznym aspektom budowy i utrzymania dróg, odbywających się w Polsce.