Beton oczyszczający powietrze - przyszłość czy teraźniejszość?Źródło

VII Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe „Drogi Przyszłości"

Siła, 19-21.09.2021

Prelegent: Krzysztof Szerszeń, GórażdżeOdbyła się

VII Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

Tematem konferencji są Drogi Przyszłości. Spróbujemy zastanowić się, co możemy zrobić, by infrastruktura drogowa rozwijała się w sposób zrównoważony, będąc jednocześnie przyjazna dla rowerzystów i niechronionych użytkowników ruchu.