Ocena zmian przepisów dotyczących niechronionych uczestników ruchu drogowegoŹródło

VII Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe „Drogi Przyszłości"

Siła, 19-21.09.2021

Prelegent: mł. insp. Mariusz Tański, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w OlsztynieOdbyła się

VII Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

Tematem konferencji są Drogi Przyszłości. Spróbujemy zastanowić się, co możemy zrobić, by infrastruktura drogowa rozwijała się w sposób zrównoważony, będąc jednocześnie przyjazna dla rowerzystów i niechronionych użytkowników ruchu.