WR-M-72-01 Wytyczne projektowania urządzeń obcych na drogowych obiektach inżynierskich

17112020_WiSŹródło

Webinarium konsultacyjne WiS nr 7: Wyposażenie techniczne i urządzenia obce na obiektach inżynierskich

17.11.2020

prelegenci:

prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski, Uniwersytet Zielonogórski

mgr. Inż. Jerzy Howis, Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o.Odbyła się

Webinarium konsultacyjne WiS nr 7 Wyposażenie techniczne

Trzecie webinarium konsultacyjne nowego systemu Wzorców i Standardów dla drogowych obiektów inżynierskich będzie poświęcone wyposażeniu technicznemu oraz urządzeniom obcym na mostach i w tunelach.