Technologia NATM: zasady projektowania i wykonawstwa (EN)

WRO2020Źródło

II Polskie Forum Tunelowe

Wrocław, 21-22.01.2020

Prelegent: prof. Robert Galler, Uniwersytet Montan w Leoben, Austria