Prüfung von Verschleiß als Laborprüfverfahren für offenporige Asphalte

KAT2019_InfratestŹródło

VII Międzynarodowa Konferencja

Śląskie Forum Drogownictwa

Katowice, 05-06.06.2019

prelegent: Stefan Draeger, InfraTest Pruftechnik GmbHOdbyła się

VII Międzynarodowa Konferencja Śląskie Forum Drogownictwa

Katowice

Wiodącymi tematami będzie walka z hałasem drogowym w kontekście różnych nawierzchni dróg oraz zapewnienie jakości dróg. Wśród prelegentów tradycyjnie znajdzie się wielu ekspertów z Niemiec.