ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE W DROGOWNICTWIE–wstęp do dyskusji

ZIM2018_IGESIARZAutor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w KrakowieŹródło

Konferencja PL-CZ-SK Drogi łączą przyjaciół

Lipowa, 3-5 października 2018

Prelegent: Inga Gęsiarz-NowakWybrane zagadnienia

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA RYNKU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROBOTY BUDOWLANE (na przykładzie Polski)

ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY RYNKU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROBOTY BUDOWLANE (na przykładzie Polski) –DOŚWIADCZENIA ZDW KRAKÓW