Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu i sytuacjami specjalnymi na drogach krajowychAutor: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRADŹródło

VI KONFERENCJA BRD POLSKIEGO KONGRESU DROGOWEGO

Ratownictwo drogowe - jeden z filarów Narodowego Programu Poprawy BRD

Termin:28.01.2016 -29.01.2016

Miejsce:Kazimierz Dolny, Dom Architekta

Prelegent: Andrzej MaciejewskiWybrane zagadnienia

zarządzanie brd na poziomie systemowym, zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej przez GDDKiA, zarządzanie sytuacjami specjalnymi, zarządzanie utrzymaniem dróg, współdziałanie ze służbami, w tym Strażą Pożarną