Implementacja dyrektyw unijnychAutor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w KatowicachŹródło

II MAŁOPOLSKIE FORUM DROGOWE

Termin:20.04.2016 -22.04.2016

Miejsce:Zakopane

Prelegent:Inga Gęsiarz-NowakWybrane zagadnienia

stan prawny w zamówieniach publicznych po 18.04.2016 r., wybrane projektowane obszary zmian w Prawie zamówień publicznych, nowe kryteria oceny ofert, nowe zasady zmiany postanowień umowy