Wyniki badań na koleinowanie mieszanek mineralno-bitumicznych z asfaltem wysokomodyfikowanym


Autor: Śląskie Kruszywa Naturalne

Źródło:

IV ŚLĄSKIE FORUM DROGOWNICTWA

Bezpieczeństwo i trwałość

Miejsce:Chorzów, hotel Diament Arsenal Palace

Prelegent:

Grzegorz Korzanowski

Loading...