Przepisy techniczno-budowlane i ich konsekwencje dla kosztu projektów drogowych


Autor: TRAKT

Źródło:

KONFERENCJA KONSULTACYJNA
“PROPOZYCJE OPTYMALIZACJI REALIZACJI INWESTYCJI DROGOWYCH”

Termin: 26.04.2016

Miejsce: Centrum
Konferencyjne NIMBUS, Warszawa, Al. Jerozolimskie 98

Prelegent:
Grzegorz Nowaczyk

Loading...