Propozycje optymalizacji realizacji inwestycji Grupy roboczej ds. techniki/technologii


Autor: Instytut Badawczy Dróg i Mostów IBDiM

Źródło:

KONFERENCJA KONSULTACYJNA “PROPOZYCJE OPTYMALIZACJI REALIZACJI INWESTYCJI DROGOWYCH”

Termin: 26.04.2016

Miejsce: Centrum Konferencyjne NIMBUS, Warszawa, Al. Jerozolimskie 98

Prelegent:
Janusz Rymsza

Loading...