Uwarunkowania realizacji PBDK 2014-2023


Autor: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIiB)

Źródło:

Konferencja optymalizacyjna

Prelegent: podsekretarz stanu w MIiB Jerzy Szmit

Wybrane zagadnienia:

warunki realizacji PBDK 2014-2023, prace Komitetu Sterującego ds. optymalizacji procesów inwestycyjnych w drogownictwie, wnioski grup roboczych powołanych przez Ministra

Loading...