S19 na tle powiązań ekonomicznych i społecznych Polski Wschodniej


Autor: Polska Akademia Nauk PAN Instytut Geografii i PZ

Źródło:

PODKARPACKIE FORUM DROGOWE

Miejsce: Rzeszów

Termin: 29.06.2016 -01.07.2016

Prelegent: Tomasz Komornicki

Wybrane zagadnienia:

znaczenie inwestycji drogowych w Polsce Wschodniej, Polska Wschodnia w systemie powiązań krajowych i międzynarodowych, dostępność transportowa i potencjalny rozwój regionów, wnioski dl;a drogi S19

Loading...