RIST – Rzeszowski ITS


Autor: Rzeszów (Miasto Rz.)

Źródło:

PODKARPACKIE FORUM DROGOWE

Miejsce: Rzeszów

Termin: 29.06.2016 -01.07.2016

Prelegent: Piotr Magdoń

Wybrane zagadnienia:

program transportowy Rzeszowa, zakres rzeczowy i lokalizacja głównego projektu, projekty uzupełniające, plany rozwoju systemu

Loading...