Podkarpackie – inwestycje komplementarne do sieci dróg krajowych


Autor: Województwo podkarpackie (Urząd Marszałkowski)

Źródło:

PODKARPACKIE FORUM DROGOWE

Miejsce: Rzeszów

Termin: 29.06.2016 -01.07.2016

Prelegent: Lesław Kornak

Wybrane zagadnienia:

sieć dróg wojewódzkich Podkarpacia, stan techniczny nam,wierzchni dróg wojewódzkich, zmiany w obciążeniu ruchem, podstawowe kryteria przy wyborze projektów do realizacji, projekty drogowe w RPO woj.. Podkarpackiego 2014-2020, układ komunikacyjny województwa, komplementarność inwestycji na drogach krajowych i wojewódzkich

Loading...