Development of Via Baltica in Lithuania


Autor: Litewska Administracja Drogowa

Źródło:

PODKARPACKIE FORUM DROGOWE

Miejsce: Rzeszów

Termin: 29.06.2016 -01.07.2016

Prelegent: Arunas Rutka

Wybrane zagadnienia:

sieć drogowa na Litwie, znaczenie korytarza TEN-T Morze Północne-Morze Bałtyckie, Via Baltica konieczna dla rosnącego ruchu towarowego, zagrożenia bezpieczeństwa na drogach tranzytowych, zaawansowanie inwestycji na Via Baltica na Litwie

Loading...