Celowość budowy Via Carpatia na tle szlaków komunikacyjnych Europy i Azji


Autor: SITK RP O/Rzeszów

Źródło:

PODKARPACKIE FORUM DROGOWE

Miejsce: Rzeszów

Termin: 29.06.2016 -01.07.2016

Prelegent: Andrzej Jarominiak

Wybrane zagadnienia:

geneza projektu Via Carpatia, potrzeba budowy drogi S19, aktualizacja wizji budowy poprzez przedłużenie szlaku do Azji

Loading...