Realizacja strategii ZDW Olsztyn w zakresie BRD


Autor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Źródło:

III WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE

Bezpieczeństwo ruchu drogowego i diagnostyka stanu dróg

Termin: 25.09.2016 -27.09.2016

Prelegent:

Tomasz Radzikowski

Loading...