Wnioski płynące z ocen projektów drogowych


Autor: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Źródło:

III WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE

Bezpieczeństwo ruchu drogowego i diagnostyka stanu dróg

Termin: 25.09.2016 -27.09.2016

Prelegent:

Leszek Szymański

Loading...