Automatyczna ocena stanu nawierzchni metodą LCMS (DW 598)


Autor: Lehmann-Partner

Źródło:

III WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE

Bezpieczeństwo ruchu drogowego i diagnostyka stanu dróg

Termin: 25.09.2016 -27.09.2016

Prelegent:

Michał Maciołek

Loading...