Optymalizacja środków ochrony przed hałasem na przykładzie DK-94


Źródło:

VII Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe „Drogi Przyszłości”

Siła, 19-21.09.2021

Autorzy: Janusz Bohatkiewicz, Maciej Hałucha, Laboratorium badawcze EKKOM

Loading...