Ocena zmian przepisów dotyczących niechronionych uczestników ruchu drogowego


Źródło:

VII Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe „Drogi Przyszłości”

Siła, 19-21.09.2021

Prelegent: mł. insp. Mariusz Tański, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie

Loading...