Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez usprawnienia procesu zagospodarowania i planowania obszaru


Źródło:

VII Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe „Drogi Przyszłości”

Siła, 19-21.09.2021

Autorzy: Marcin Karwasz, Jan Kempa, Politechnika Bydgoska

Loading...