Wpływ pojazdów z napędem elektrycznym na obniżenie hałasu w otoczeniu dróg zamiejskich


Źródło:

VII Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe „Drogi Przyszłości”

Siła, 19-21.09.2021

Autorzy: Maciej Hałucha, Janusz Bohatkiewicz, Laboratorium Badawcze, EKKOM

Loading...