Wyzwania projektantów dróg o dużym natężeniu ruchu w zabudowie miejskiej na przykładzie trasy W-Z w Bydgoszczy


Źródło:

VII Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe „Drogi Przyszłości”

Siła, 19-21.09.2021

Prelegent: Paweł Winiarski, ZDMiKP w Bydgoszczy

Loading...