Podstawowe wymagania dla zrównoważonego zarządzania infrastrukturą drogową na przykładzie dróg wojewódzkich


Źródło:

VII Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe „Drogi Przyszłości”

Siła, 19-21.09.2021

Autorzy: Anna Gobis, Kazimierz Jamroz, Politechnika Gdańska, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej; Agnieszka Kowalewska, Tomasz Radzikowski, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Loading...