Metody pomiarowe stanu technicznego nawierzchni na drogach krajowych


Autor: GDDKiA Oddział Warszawa

Źródło:

III WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE

Bezpieczeństwo ruchu drogowego i diagnostyka stanu dróg

Termin: 25.09.2016 -27.09.2016

Prelegent:

Agnieszka Poteraj – Oleksiak

Loading...