WR-M-81 Wytyczne oceny stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich.


24112020_WiS

Autor: Instytut Badawczy Dróg i Mostów IBDiM

Źródło:

Webinarium konsultacyjne WiS nr 8: utrzymanie i ochrona antykorozyjna

24 listopada 2020

prelegent: dr hab. inż. Marek Mistewicz, prof. IBDiM

Loading...