WR-M-32 Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego betonowych elementów drogowych obiektów inżynierskich


24112020_WiS

Autor: Instytut Badawczy Dróg i Mostów IBDiM

Źródło:

Webinarium konsultacyjne WiS nr 8: utrzymanie i ochrona antykorozyjna

24 listopada 2020

prelegent: mgr inż. Tomasz Gajda

Loading...