WRM-M-31 Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów drogowych obiektów inżynierskich.


24112020_WiS

Autor: Instytut Badawczy Dróg i Mostów IBDiM

Źródło:

Webinarium konsultacyjne WiS nr 8: utrzymanie i ochrona antykorozyjna

24 listopada 2020

prelegent: dr inż. Agnieszka Królikowska

Loading...